Fullt trøkk for Bygg 21 fremover

I fjor overtok Rådgivende Ingeniørers Forening ansvaret for videreføringen av Bygg21-prosjektet. Etter et års drift er det nå full fart i prosjektet med blant annet nominasjoner til Beste Praksis Prisen «Betonghammeren», ny web og og e-kurs.

Det opprinnelige prosjekt Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen som ble etablert gjennom Stortingsmelding 28: Gode bygg for eit betre samfunn. Oppdraget da var å utarbeide strategier for å heve bygg- og eiendomsnæringens kompetanse, bedre næringens innovasjonsevne, og bedre dens evne til å formidle og dele kunnskap og erfaringer. Gjennom Bygg21 ville man skape en fremtidsrettet, konkurransedyktig og kunnskapsbasert byggenæring. Målet for prosjektet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft og redusere kostnadsnivået med 20 prosent. Første delen av Bygg21 prosjektet ble offisielt avsluttet i 2019. Da fikk byggebransjen ansvar for å ta stafettpinnen og videreføre arbeidet.

RIF tok i 2020 initiativ for å videreføre prosjektet i det som er definert som «Bygg 21 Fase 2» og fikk tildelt 3 års finansiering av KMD. RIF har etablert en ny prosjektorganisasjon for å videreføre innsatsen, med BAE-rådet som referansegruppe.

 

Prosjektet har nå som ambisjon: «Vi skal skape glede, stolthet og inspirasjon til alle parter som bidrar i dette viktige forbedringsarbeid for byggenæringen. Vi skal legge til rette for god samhandling og være åpne og transparente i vårt arbeid».

 

Bygg21 Fase 2 handler om å «gjøre jobben» ved at alle aktørene i næringen blir kjent med, og tar i bruk, verktøykassen til Bygg21. ​Verktøykassen består av beste praksisbeskrivelser og -veiledere som presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan man kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer. – Vi ser på videreføringen av Bygg21 som en dugnad for forbedring. Alt materialet er gratis tilgjengelig på Bygg21s oppdaterte hjemmesider, sier Tania Wåge Leporowski, som er prosjektleder for Bygg21 Fase 2.

 

Det er også etablert et godt samarbeid med forvaltere av enkelte av veilederne; Grønn byggallianse, Norsk Eiendom, Oslo Met og ProsjektNorge/NTNU.

 

- Nå jobber vi for å få inn enda flere nominasjoner til «Beste praksis prisen» også kalt Betonghammeren, informere om Bygg21 til relevante aktører, samt lansering av en e-læringsmodul basert på veilederen «10 prinsipper for bærekraftige bygg- og områder», avslutter Leporowski.

 

 Her kan du nominere kandidater. 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker