Innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Innspill fra 35 organisasjoner.

LO og NHO lanserte 19. september et forslag til «Nasjonal strategi for
energieffektivisering og lokal solkraft».

I denne forbindelse har 35 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner laget et felles innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering.

Organisasjonene ser frem til et godt samarbeid med departementet og NVE når planen er lagt frem, og til å være konstruktive bidragsytere når tiltak skal iverksettes.

Les hele innspillet her.

Relaterte saker


Mest leste saker