Har du kompetanse til å erklære ansvar?

Direktoratet for byggkvalitet lanserer ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt.

Når foretak skal erklære ansvar i byggesaker må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken.

Link til veiviseren her.

Hvilken utdanning og erfaring som kreves for å erklære ansvar varierer med kompleksiteten i oppgaven som skal gjøres. For å gjøre det enkelt å finne ut om foretaket har tilstrekkelig kompetanse, har direktoratet laget en enkel veiviser på nett.

Veiviseren er først og fremst rettet mot foretak som skal ha et enkeltstående ansvarsområde i en byggesak, men veiviseren kan også brukes av andre som vil sjekke ut kompetansekravene.

Utskrift fra veiviseren kan erstatte blankett

Når du har fullført veiviseren, kan du skrive ut informasjonen du har lagt inn. Du kan deretter signere og sende dokumentet til ansvarlig søker, i stedet for å bruke blanketten "Erklæring om ansvarsrett".

Søke om å erklære ansvar i tiltaksklasse 1

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for bedrifter som skal utføre oppgaver i tiltaksklasse 1. Dersom foretaket har lang og god relevant praksis men ikke har den formelle kompetansen på plass, kan de søke kommunen om ansvarsrett.

Dersom veiviseren gir deg svar om at ditt foretak kan søke kommunen om ansvarsrett, kan du skrive ut informasjonen du har lagt inn i veivisere, signere og bruke utskriften som en søknad til kommunen.

Grundig brukertesting

- Veiviseren har blitt grundig brukertestet, og vi tror nå vi har fått et godt hjelpemiddel for foretak som synes det er vanskelig å finne fram i regelverket på egenhånd, sier seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen i Direktoratet for byggkvalitet.

Veiviseren er også utviklet slik at IT-leverandører som nå utvikler nye, digitale søknadsløsningene for byggesaker, kan bruke veiviseren rett inn i sine løsninger.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen, tlf 92 46 08 31/gmk@dibk.no.

Relaterte saker


Mest leste saker