Hjelp oss til å hjelpe dere

I morgen er siste frist for innmelding av erfaringstall. Sjekk om din bedrift har sendt inn. Jo mer data vi får, jo bedre blir grunnlaget vi kan levere til deres bruk!

Våre erfaringstall viser hvilket timeforbruk som går med til prosjektering av ulike kategorier bygg og er noe av det våre medlemmer etterspør aller hyppigst. Derfor henter vi nå inn nytt grunnlag som vil bearbeides denne våren. Alt er selvsagt helt anonymt.

Vi trenger at flere bidrar med svar, og belønningen er god. I tillegg til å ha hjulpet oss med å fremskaffe så godt underlag som mulig, vil alle som har bidratt få en lenke der de kan sammenligne egne innleverte tall direkte med funnene i undersøkelsen.

Det gir en unik mulighet til å se sitt eget kontor opp mot gjennomsnittet. Bedre benchmarking finner du ikke.

Undersøkelsen er sendt fra Prognosesenteret, til vår kontaktperson i din bedrift. Er du usikker på hvem det er, ta kontakt med oss direkte. Fristen for undersøkelsen er 12. april.

- Spørsmålstillingene i undersøkelsen: Anette Søby Bakker i Arkitektbedriftene
- Tekniske spørsmål til undersøkelsen: Jørgen Brannstorph i Prognosesenteret AS

For å kunne svare godt, bør vedkommende ha en del informasjon klart om prosjektene som er avsluttet/fullført i 2018:

- Entrepriseform
- Byggherre og kontraktspart 
- Byggtype
- BRA
- Timer brukt per fase av prosjektet
- Om BIM var en del av leveransen

I tillegg ønsker vi opplysninger om bedriftens omsetning, antall ansatte og timer brukt på akkvisisjon. Ha derfor også klart underlag hvor det kan hentes frem:

- Omsetningstall for bedriften
- Antall årsverk i 2018 fordelt på stillingstypene partner, seniorarkitekt, arkitekt, teknisk personell og øvrig personell
- Antall timer jobbet fordelt på stillingstype
- Antall timer fakturert fordelt på stillingstype
- Antall oppdrag tildelt uten konkurranse
- Antall oppdrag vunnet og tapt i offentlige og private konkurranser (med og uten løsningsforslag)

Relaterte saker


Mest leste saker