HLF ARKITEKTER HÅVARD LINDGÅRD FAGERNES

Bygdøy alle 117b
hlfark@icloud.com

Besøk: Bygdøy alle 117b
Post: Bygdøy alle 117b, 0273 OSLO
Medlemsnr.: 122639
Org.nr.: 928507211
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leder: Håvard Lindgård Fagernes
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon

Referanser

Håvard har en god og sammensatt kompetanse med over 20 års erfaring som arkitekt.
Håvard har prosjekterfaring fra diverse byggtypologier, som Sykehus, kontor, bolig, undervisning, kultur, transport, hotell, shopping, flyplass, sykehus og cruiseskip. Han har også bred erfaring med arkitektkonkurranser, av disse flere premierte utkast.
Håvard innehar kompetanse på alle nivåer i prosjektprosessen fra helhet til detaljer. Han har ervervet
seg byggerfaring innen sykehus, bolig, kontor, flyplass og undervisningsbygg.
Har erfaring som prosjektleder med fokus på sykehus, kontor, kulturbygg og bolig. Jobbet som formgiver i de ulike byggoppgavene.

2022- HLF ARKITEKTER
2018—2022 Norconsult AS // Arkitekt / Prosjektleder 2017 — 2018 YSA DESIGN AS// Arkitekt / Prosjektleder
2008 — 2017 Nordic — Office of Architecture // Arkitekt / Prosjektleder 2007 — 2008 Toplussto Arkitekter AS // Arkitekt / Prosjektleder
2006 — HLF Arkitekter // Daglig leder
2005 — 2007 Arcasa Arkitekter AS // Arkitekt / Prosjektleder
2004 — 2005 Dark Arkitekter AS // Arkitekt / Prosjektleder
2002 — 2004 Narud Stokke Wiig SivilarkitekterAS // Arkitekt / Prosjektleder
2002 — 2007 Space Group AS // Arkitekt
2002 Thomas Thiis Evensen Siv.ark // Arkitekt
2001 — 2003 Arkitekthøgskolen i Oslo // Lærer
2002 — 2006 Tupelo ad // Arkitekt
2001 Derlick Arkitekter // Arkitekt
2000 — 2001 Aviaplan AS // 3D visualiserer
2001 Frisk Arkitekter AS // 3D visualiserer
2000 Rolf Terjesen Siv.ark // Arkitekt
1999 — 2000 Bengt Espen Knutsen Siv.ark // Modellbygger


UTDANNELSE
1995 — 2001 Arkitekthøgskolen i Oslo
Sivilarkitekt
1999 University of Kampala, Uganda Utplasseringssemester
1993 — 1995 Kunstutdannelse ved Jan Sæther og Oddmund Raudberget 1988 — 1991 Oslo Katedralskole
Gymnas naturfaglinja

REFERANSEPROSJEKTER


Hønefoss kulturhus 2021-
Kulturhus rehabilitering nybygg 7000 m2 prosjektleder

Rubina ranas gate 2 2020-
Kulturhus/moske 3000 m2 Prosjektleder

Calmeyers gate 8 2020- Kulturhus/moske/boliger 7000m2 Prosjektleder

Tingvold kulturhus 2019- Skisseprosjekt kulturhus 3000 m2 Prosjektleder

Åråsen fotballstadion 2021
Arbeidsplassutforming 1500 m2 Arkitekt

Norconsult oslo kongens gate 21 2019-20
Arbeidsplassutforming 2800 m2 prosjektleder

Norconsult drammen 2021
Arbeidsplassutforming 700 m2 Arkitekt

Norconsult ski 2019-20
Arbeidsplassutforming 650 m2 Arkitekt

Hundsundveien 26 2019-
Tomannsbolig 500 m2
Prosjektleder Norconsult

Sandakerveien 16 2018-20
Boliger 13 000 m2
Prosjektleder Norconsult

Barnehage Sandakerveien 18 2018-20
4 avdelinger - 720 m2, 900 m2 utomhus.
Prosjektleder Norconsult

Åmot vassverk 2019-21 Rehabilitering tilbygg 500 m2 Arkitekt

Oset vannrenseanlegg 2018-21 Rehabilitering interiør fasade 2500 m2 Prosjektleder Norconsult

Disney cruise 2017-18
230 000 tonn, cruise skip
YSA DESIGN AS

MSC World class 2017-18 280 000 tonn, cruise skip YSA DESIGN AS

Regjeringskvartalet 2015- 115 000m2 Reguleringsplan / arbeidsplassutforming

Øvre smestadvei 25-2015 Fasade rehabilitering/bolig Prosjektleder HLFARK

Torggata botaniske-2014-15 Fasade rehabilitering/bar Prosjektleder HLFARK

Slengåsen 9-2015 Fasade rehabilitering Prosjektleder HLFARK

Ny flyplass Istanbul 2015 Konsept tak/fasade 1000000m2 prosjektmedarbeider

Vestre kontorblokk Gardermoen 2015 Arbeidsplassutforming 4000m2 Prosjektleder

Drammensveien 133 2014-16 Fasade rehabilitering Prosjektleder

Avinor nye kontorer for flysikring 2014- Arbeidsplassutforming 1700 m2 Prosjektleder

Aleris klinikken fredrik stangsgate 2016-17 4000 m2 sykehus, ny fløy til eksisterende sykehus 4000 m2. prosjektleder Nordic

Aleris klinikken lillesand senter 2016-17 1500 m2 sykehus i eksisterende kjøpesenter, prosjektleder Nordic

Aleris klinikken Coloseum oslo 2016-17 1000 m2 sykehus rehabilitering utvidelse eksisterende klinikk, prosjektleder Nordic

Xellia pharmacheutical 2013-14
Arbeidsplassutforming/laboratorier 1500 m2 Prosjektleder

Unilabs 2014-15
Arbeidsplassutforming/laboratorier 1500 m2 Prosjektleder

Condis 2014-15
Treningssenter1500 m2 Prosjektleder

Legevakt vest 2014-15
Arbeidsplassutforming/legesenter 600 m2 Prosjektleder

Ullern panorama 2011—
Kontorbygg. 30 000 m² // Prosjektleder

Ullevål sykehus masterplan 2011
Prosjektmedarbeider

Hamar stadion 2008 — 2011 Skisseprosjekt/forprosjekt. Planlegning av shopping, bolig, kontor og kultur areal // Prosjektleder/Prosjektmedarbeider ansvarlig for fasadebearbeiding og kontor. 80 000 m²

Oslo Lufthavn, Utvidelse mot 2017 2008 — 2009
110 000 m² // Prosjektmedarbeider, fasade/tak

Haakon VII gate 5. 2007 — 2008 Arbeidsplassutforming/Designansvarlig fra konsept til detaljering.
15000 m². Toplussto arkitekter AS // Ansvarlig
for fasadeutforming fra konsept til ferdigstillelse

Grønlandsleiret 51 2007
Illustrasjonsprosjekt. Prosjektering av boliger/ næring. 25 000 m². Toplussto arkitekter AS // Prosjekterende arkitekt

Villa Svaneveien 2006 — 2007
Enebolig snarøya. Overordnet konsept, detaljeprosjektering. Delvis ferdigstilt. 1 000 m². HLF Arkitekter // Prosjektansvarlig

Strandveien 30 2006 — 2007 Arbeidsplassutforming/Rehabilitering kontorbygg. Overordnet konsept, detaljeprosjektering. Plankonsept, fasadebearbeidelse, interiørløsninger. Ferdigstilt 2007. 10 000 m². HLF Arkitekter // Prosjektansvarlig

Folke Bernadottesvei 2006
Boligkompleks. 15 000 m². Arcasa arkitekter.
// Prosjektmedarbeider. Ansvarlig for
fasadekonsept.

Konowsgate 7-11 2006
Boligkompleks. 2 0000 m². Arcasa arkitekter.
// Prosjektmedarbeider. Ansvarlig for
fasadekonsept.

Sandakerveien 66 2006
Boligkompleks. 10 000 m². Arcasa arkitekter.
// Prosjektmedarbeider, ansvarlig for
fasadekonsept

Hundsund Fornebu 2005 — 2006 Konsept boligtypologi. Konkurranse - salgsstart.
Boliger 150 000 m². Arcasa arkitekter. // Prosjektleder, ansvarlig for konkurransebidrag og planforslag

Lysaker torg 2005
Kontorbygg 10000m². Arcasa arkitekter.
// Prosjektmedarbeider, ansvarlig for
fasadekonsept

Skøyenhagen 2005
Boligkompleks 5 0000 m². Arcasa arkitekter.
// Prosjektmedarbeider, ansvarlig for
fasadekonsept

Kirkebakken Skjervøy Prosjektmedarbeider. Planforslag, landskapsdesign. Tupelo ad

LOVESHACK 2006
Landsted, Antigua. 800m². Tupelo ad. // Prosjektmedarbeider

Grønlandskvartalene 2005
Boligkompleks 48 000 m². Dark Arkitekter AS. // Prosjektmedarbeider, ansvarlig for fasadekonsept

Lysaker nova 2005
Kontorbygg 7500m². Dark Arkitekter AS
// Prosjektmedarbeider, ansvarlig for
fasadekonsept


Posterminalen Alnabru 2005
Skisseutkast, relokalisering av postterminalen.
planforslag/skisse terminal. Dark Arkitekter AS
// Prosjektmedarbeider

Oslo Havnelager 2004
Rehabilitering kontorbygg. Skisseprosjekt planprinsipp.40000m². Dark Arkitekter AS. // Prosjektmedarbeider.

NKS 2004
Undervisning. Konsept helhet, fasade, interiør. 9 500 m². Dark Arkitekter AS // Prosjektmedarbeider

Vestbanen 2004
Diverse. Bibliotek, blandet funksjoner 130 000 m². Space Group AS/OMA. // Prosjektmedarbeider

Prostneset 2004
Hurtigbåtterminal 28 000 m². Space Group AS. // Prosjektmedarbeider, ansvarlig for fasadekonsept

Rajiv Gandhi Airport 2003
Hyderabad, India. Skisseprosjekt. Plan - design terminal. 117 000 m². Aviaplan AS // Prosjektmedarbeider

Bjørnholt VGS 2002 — 2004 Videregående skole. Konseptutkast, helhetlig design. 28000m² NSW AS //
Prosjektmedarbeider, ansvarlig for fasade, tak utforming/detaljering.

Rika hotell Trondheim 2002 Franzefoss bruk, planforslag boliger. Løren park, boliger. Villa Bygdøy.
Forskningsveien, parkeringshus i tre
NSW AS // Prosjektmedarbeider

Wessel plass, Eidsvoll plass, Hovedstadsaksjonen
2002
Prosjektmedarbeider, Thomas Thiis Evensen

Myren verksted, kontorbygg 2001
Økern, kontorbygg Diverse eneboliger
Derlick Arkitekter AS // Prosjektmedarbeider,

Landvetter Flyplass, Gøteborg IT senter Fornebu.
RIT Trondheim. Planforslag, pasienthotell
2000 Aviaplan

Diverse eneboliger, rehabilitering boliger 1999
Bengt Espen Knutsen


KONKURRANSER


Tingvold kulturhus 2018 Norconsult
Odense univeritetshospital 2010 NSW AS, Arkitema architects
Nasjonalmuseet vestbanen 2009 — 2010 kvalifisert 2.runde. Madserud gård 2009 rehabilitering, NSW AS Sødersjukhuset 2008 Utvidelse av eksisterende sykehus.
Oslo Lufthavn - Utvidelse mot 2017 2006 Ny terminal. NSW as AS.1.premie
Haakon VII 5 2005 Fasaderehabilitering kontorbygg,1.premie. Toplussto Arkitekter AS. Hundsund Fornebu 2005 Planforslag boliger, 1. premie. Arcasa Arkitekter AS.
Idun fabrikker 2005 Planforslag boliger. Arcasa Arkitekter AS. Ensjøbyen 2005 Planforslag boliger. Arcasa Arkitekter AS. Energibygg i Bjørvika 2004 kontorbygg. Arcasa Arkitekter AS. Uterom i Bjørvika 2004 Innkjøp. Dark Arkitekter AS / a-lab AS. Trollstigen 2004 Museum, bro og landskapsdesign. Tupelo ad. Domus medica 2004 undervisningsbygg. NSW-ap AS.
Kulturhus i Hammerfest 2003 kulturhus. Innkjøp. Space Group AS. Fremtidens møterom 2003 Møterom for hotellkjede. Space Group AS. Høgskole i Bergen 2003 NSW AS.
Boliger i Bergen 2003 NSW AS.
Gulating Lagmannsrett i Bergen 2003 Innkjøp. NSW AS. Prostneset fergeterminal 2002 1 premie. Space Group AS, West 8. Tjuvholmen 2002 Planforslag. NSW AS.
Geosenter Møns Klint 2002 Tupelo ad
Planforslag Majorstuen 2002 NSW.
Gangbro Kristiansand 2001 2.premie. Tupelo ad
Planforslag Bjørvika 2000 Plan B arkitekter AS Eksperimentbolig Malmø 1999 Bengt Espen Knutsen siv.ark Kulturhus i Tromsø 1999


PUBLIKASJONER


Bengt Espen Knutsen - Einar Dahle
Spacegroup - Spacegroup
Inn_ut - Einar Dahle
Made in Norway - Norwegian architecture todayDATAKOMPETANSE


AutoCad, Microstation, Archicad, FormZ, 3dstudi MAX, Photoshop, Illustrator, Revit Architecture.Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Ark Ama AS (7 bilder)
Østavind Arkitekter AS (4 bilder)
PLUS ARKITEKTUR AS (8 bilder)
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS (2 bilder)
Strategic Lab for Architecture and Building AS (5 bilder)
Bas arkitekter AS (8 bilder)
Kjelsrud AS (1 bilder)
Vab Arkitekter AS (8 bilder)