Høring om SKOK-revisjon 2021-22

Har du innspill? Frist 4. april.

Oslo kommune reviderer Standard Kravspesifikasjoner for Oslo kommune (SKOK). Frist for innspill er 4. april.

Arkitektbedriftene oppfordrer medlemmer som har erfaring fra bruk av Oslo kommunes kravsspesifikasjoner til å spille inn til revisjonsarbeidet. 

SKOK gjelder særskilt for ulike typer formålsbygg i Oslo kommune, og består av krav som kommer i tillegg til Byggteknisk forskrift (TEK). Formålsbyggene som omfattes av revidert SKOK er barnehager, flerbrukshaller, kulturskoler, omsorg , omsorgsboliger, skoler, sykehjem og utleieboliger.

Temaside for høringen finner du her.

Innspill føres i eget innmeldingsskjema som ligger på høringssiden, og sendes til post@skok.no.

Kommunen begrunnelse for revisjon:
"Det er viktig at SKOK består av oppdaterte krav som skal dekke dagens og fremtidige behov. På den ene siden er det nødvendig å revidere kravene slik at de er i tråd med byrådserklæringen for 2019-2023 og øvrige politiske føringer. I tillegg er TEK revidert flere ganger uten at SKOK har blitt oppdatert. Det er behov for å gjennomgå kravene slik at SKOK fortsatt er tilleggskrav til TEK, og ikke overlapper.

På den annen side er det ønskelig å utvide SKOK. Miljøkrav, IKT-krav og krav til universell utforming skal innarbeides i SKOK, og det skal utarbeides forslag til standard krav for nye relevante områder, dvs. kulturskole og flerbrukshaller."

Areal- og klimatabeller vil bli publisert på høringssiden tirsdag 22. mars.

Relaterte saker


Mest leste saker