Pressemelding – HR Prosjekt vinner rammeavtale for Sykehusinnkjøp

HR Prosjekt AS (HRP) sitt miljø for Arkitektur, rådgivning og prosjektering (ARP) har vunnet rammeavtale for Interiørarkitekttjenester (IARK) for sykehusinnkjøp. Rammeavtalen er regional og inkluderer Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF. HRP har vunnet rammeavtale for alle tre delområder.

I en pressemelding til Arkitektbedriftene, heter det videre:

Rammeavtalen på interiørarkitekttjenester skal dekke små, mellomstore og større vedlikeholdsprosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg i alle prosjektfaser. Avtalen har et estimert årlig uttak på 2,7 MNOK, og forventes å gi mange spennende oppdrag innenfor helse- og omsorgssektoren.

HRP har gjennom de siste par årene etablert et eget miljø på arkitektur, hvor et 20 talls medarbeidere har fagkompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, planfag og interiørarkitektur. Faglig leder innenfor interiørarkitektur i HRP er Lone M. Tronseth, som også er nestleder i NIL Oslogruppen.

Direktør Niclas Berlin Nilssen og Avdelingsleder Espen Johannessen viser til at avtalen er et viktig grep HRP sin satsning på interiørarkitektur, og håper på at oppdragene omfattet av avtalen vil legge til rette for videre styrkning av fagmiljøet.

- Vi ser at interiørarkitektur i større grad anskaffes som egne tjenester fra våre oppdragsgivere, og at fagområdet gjennom egne ytelsesbeskrivelser har fått den plassen det fortjener i både prosjektene.

Relaterte saker


Mest leste saker