Hvorfor nedprioriteres forskning i bygg og transport?

Potensialet for å kutte både utslipp og kostnader i bygg, anlegg og transport er enormt. Likevel går kun 3,6 % av offentlige forskningsmidler til bygg- og anleggsnæringen.

Potensialet er stort, men politikernes manglende prioritering gjør det vanskelig å utløse gevinstene. Det representerer tapte muligheter for samfunnet. 

Les innlegget i Dagsavisen.

Hele BAE næringen står sammen om dette.

Relaterte saker


Mest leste saker