In-person workshop hos Autodesk

I midten av mars deltok seks personer fra The-Nordic-Letter group på en workshop arrangert av Autodesk i Boston.

I midten av mars reiste en utvalgt gruppe på seks personer fra de fire nordiske organisasjoner bak The-nordic-letter.com til Boston og deltok på en to-dagers workshop arrangert av Autodesk, dvs. utviklingsteamet til Revit.

Workshopen hadde fokus på å identifisere short-term goals og quick-fixes i Revit som ville ha størst innvirkning på spart tid for arkitekter og andre Revit brukere. Som forberedelse av workshopen hadde gruppen satt sammen en prioritert liste over Revit-saker og ideer basert på innspill fra medlemmer av hver av de fire organisasjonene. Denne listen tjente som som fundamentet og ryggraden i workshopen.

De to dager ble delt inn i fire overordnede emner, og avhengig av temaene som ble diskutert deltok ulike utviklere fra Autodesk. Gruppen viste og forklarte problemstillinger og ideer på listen, mens Revit-utviklingsteamet viste hva de for øyeblikket holdt på med. Autodesk sine utviklere var veldig interessert i å høre om arkitektens arbeidsmetodikk. 

Gjennom workshopen ble potensielle quick-fixes eller mindre bugs identifisert, som Revit teamet kan se på i perioder mellom større utviklingsbolker. Autodesk vil nå komme tilbake til gruppen med en oppdatering på hvilke områder og oppgaver de skal jobbe med i nærmeste fremtid, både i forhold til knockout-listen og andre relaterte temaer.

Alt i alt gikk workshopen bra og alle kom tilbake med en positiv følelse. Det er åpenbart fortsatt mye å gjøre. Gitt utviklingstakten vi har observert så langt, er vi nysgjerrige på tidslinjen for implementering av de foreslåtte forbedringene i fremtidige Revit-utgivelser.

Den gode nyheten er at det ser ut til å være en vilje fra begge sider til å løse noen av de aktuelle problemene vi har lagt frem.

Vi vil følge opp med en mer detaljert oppdatering i løpet av de neste ukene, når vi vet mer, og forhåpentligvis også med noen flere tekniske detaljer om elementene vi diskuterte.

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker