Innspill til ny kulturmelding

Arkitektbedriftene og NAL har i samarbeid laget et innspill til statlig kulturmelding. "Arkitektur og arkitekter spiller, gjennom forming av våre omgivelser, en avgjørende rolle for å nå samfunnets målsetninger knyttet til områder som blant annet klima, energi, trygghet, inkludering, by- og stedsutvikling og gjenbruk," skriver foreningene, og har syv konkrete forslag til Kulturdepartementets videre arbeid.

Se nyhet om innholdet i innspillet fra begge foreningene på NALs hjemmeside her. Der ligger også hele innspillet, samt link til alle innspill til regjeringen.

De syv forslagene er:

1.  Behov for kompetansesenter for arkitektur på nasjonalt og regionalt nivå.

2.  Tiltak for å sikre fagsterke plan- og arkitekturavdelinger i kommunene.

3.  Satsning på arkitekturkritikk.

4.  Behov for arena for utveksling mellom arkitekturfeltet og skolefeltet. Arkitektur som eget område i Kulturtanken.

5.  Tilrettelegging for innovasjon gjennom nye og bedre offentlige anskaffelsesmodeller for arkitektur i stat og kommune.

6.  Behov for tiltak som kan bidra til å dyrke frem unge talenter. Styrking av NALs Wildcard-ordning.

7.  Ny satsning på arkitektur i inngangsportene til Norges nasjonalparker og nærliggende byer og tettsteder, etter modell av nasjonale turistveier.

Relaterte saker


Mest leste saker