JSTArkitekter AS

www.jsta.no
post@jsta.no
45631763
Besøk: Atelier Ilsvika Mellomila 56
Post: Mellomila 56, 7018 TRONDHEIM
Medlemsnr.: 121637
Org.nr.: 991181369
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 3
Daglig leder: Jan Støring
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

JSTARKITEKTER AS ble etablert i 2007 av sivilarkitekt MNAL Jan Støring.

Vi tar sikte på å etablere oss som et nyskapende arkitektmiljø med fokus på bærekraft, moderne nyskapende design og som et verksted for utvikling av nye ideer basert på erfaring og nysgjerrighet.
Vi vil engasjere oss i alle typer arkitekturrelaterte oppgaver og har et nettverk av dyktige norske og internasjonale kontorer som samarbeidspartnere, noe som både sikrer bred fagkunnskap og betydelig kapasitet.
Kontoret vil opprettholde et nært forhold til arkitektutdanningen ved NTNU gjennom både undervisning og sensurarbeid.
Vi vil i vårt arbeide ha sterkt fokus på både byggherrens ønsker og behov og arkitekturens samfunnsmessige og menneskelige betydning.
Kontoret er samlokalisert med Atelier Ilsvika i Trondheim.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Agraff Arkitektur AS (8 bilder)
ARC Arkitekter AS (8 bilder)
Arkiplan A/S (5 bilder)
Skylstad Arkitektur AS (8 bilder)
Arkitektene VIS-À-VIS AS (8 bilder)
KVADRAT arkitekter AS (4 bilder)
Bergersen Arkitekter AS (4 bilder)
EGGEN arkitekter as (8 bilder)
Kikimora arkitekter AS (4 bilder)
HUS arkitekter AS (4 bilder)
Lusparken Arkitekter AS (8 bilder)
PKA Arkitekter AS (6 bilder)
Pir II AS (8 bilder)
ROJO arkitekter AS (8 bilder)
Selberg Arkitekter AS (4 bilder)
Skibnes Arkitekter AS (8 bilder)
SØRLI ARKITEKTER AS (6 bilder)
Uddu Steinar Sivilarkitekt MNAL (6 bilder)
Øystein Thommesen AS (5 bilder)
Rambøll Norge AS, Arkitektur og Plan Trondheim (1 bilder)
Spark Studio AS (8 bilder)
Arkitekturfabrikken AS (8 bilder)
ASAS Arkitektur AS Fosen (3 bilder)