Justerte terskelverdier for 2022-2024

Annet hvert år justeres terskelverdiene for offentlige innkjøp. Terskelverdiene har blitt justert fra og med 23. mars 2022. 

EØS-terskelverdier

For statlige myndigheter økes EØS-terskelverdien fra 1,3 mill. kroner til 1,4 mill. kroner.

For kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes EØS-terskelverdien fra 2,05 mill. kroner til 2,2 mill. kroner.

I praksis betyr dette at:

FoA del I gjelder alle anskaffelser over 100.000 kr.

FoA del II gjelder statlige anskaffelser der anskaffelsen har en verdi mellom 1,3 og 1,4 mill. kroner og ikke statlige (kommunale) innkjøpere der anskaffelsen har en verdi mellom 1,3 og 2,2 mill. kroner.

FoA del III gjelder statlige innkjlp over 1,4 mill. kroner og ikke statlige innkjøp over 2,2. mill kroner.  Utlysning må her gjøres både i Doffin og på TED.

De andre endringene gjelder for bygge- og anleggskontrakter der EØS-terskelverdien økes fra 51,5 mill. kroner til 56 mill. kroner, og EØS-terskelverdien for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester som økes fra 7,2 mill. kroner til 7,8 mill. kroner.

Nasjonale terskelverdier

De nasjonale terskelverdiene for innkjøp etter anskaffelsesforskriften står denne gangen uendret på 1,3 mill. kroner. 

Det betyr at alle innkjøp under 1,3 mill. kroner fortsatt er unntatt utlysningsplikt, men de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket må uansett overholdes. FoA del I, samt lov om offentlige anskaffelser (LoA) gjelder for alle anskaffelser over 100.000 kr.

Se fullstendig oversikt over terskelverdiene her

Se forskrift om endring i anskaffelsesforskriften her

Relaterte saker


Mest leste saker