Kartlegging av konkurransekostnader

Det er iverksatt et prosjekt hvor det skal kartlegges konkurransekostnader i utvalgte prosjekter. Prosjektet tar for seg fire til fem prosjekter av ulik størrelse og type. Det skal gjøres en vurdering av kostnadsomfanget i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Se også omtale hos NAL her.

Det skal gjøres analyser som inkluderer alle kostnader knyttet til plan- og designkonkurranser. Kostnadene deles opp etter om de knytter seg til prekvalifiseringen, konkurransefasen, utarbeidelsen av det kommersielle tilbudet eller de etterfølgende forhandlingene.

Bak dette prosjektet står Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes Fagforbund (Afag), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Bygg21.

— Alle taper på konkurranser som ikke er anstendig honorert. Arkitektene i særdeleshet, men også oppdragsgivere. Skaper vi gode konkurranseforhold, vil også interessen øke, tilfanget bli større og resultatene bli bedre, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

— Arkitektene og rådgiverne kan ikke fortsette å måtte levere fullt utviklede løsninger i konkurranser uten å få et anstendig honorar! Fremtidens arkitektkonkurranser må stille rimelige krav til hvor mye arbeid som skal legges ned i løsning og detaljering. En kartlegging av situasjonen er ment å gi grunnlag for å utvikle bedre konkurransemodeller, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge (AiN).

Vista Analyse ved Ingeborg Rasmussen er engasjert av partene til å gjennomføre analysen og utforme rapporten. NAL har ansvar for planlegging, koordinering og praktisk gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder er Katrine Hamre Sørlie fra NAL.

Prosjektet er i gang og hadde oppstart 1. mars. Prosjektet resulterer i en rapport som vil bli lagt frem i løpet av sommeren 2018. Det er gjort en tilsvarende studie i Danmark.

Relaterte saker


Mest leste saker