Kommunikasjonsarbeidet vårt i 2017

I 2017 deltok vi for første gang på Arendalsuka, vi inviterte de andre arkitektforeningene på pølselag, vi samarbeidet bredt med andre interessegrupper om Tek17, arrangerte lederfrokost på Byggedagene, og skapte et nytt nettverk for kommunikasjonsfolk. I tillegg gjorde vi alt vi pleier i vårt årshjul.

Arkitektbedriftene innhenter og produserer systematisk data og analyser som er til nytte for alle medlemmene. Som arbeidsgiverforening skaper vi også arenaer for å synliggjøre både dataene og våre medlemmers kompetanse. Vi har skapt rutiner for årlig produksjon og publisering.

Hensikten er å fremme arkitektkontorenes evne til å drive godt og skape god arkitektur. I tillegg viser vi frem Arkitektbedriftenes unike kompetanse.

Lønnsstatistikk
Årshjulet starter i januar med publisering av årets lønnsstatistikk. Midt i desember tas tallene ut fra vår stadig mer komplette medlemsportal. Litt arbeid fra veldig mange kontorledere blir til sammen verdifull informasjon for alle sammen.

Allianse for boligkvalitet
I 2017 tok Arkitektbedriftene og NAL initiativ til å samle alle interessentgrupper innen boligkvalitet. Anledningen var ny teknisk forskrift (Tek17). Arkitektene laget en første høringsuttalelse, som de andre foreningene innen helse, funksjonshemmede, arbeidsliv, forbrukerinteresser, byantikvaren, og andre, kunne klippe og lime fra til sine høringsuttalelser. Denne alliansegruppen vil vi jobbe videre med når det dukker opp nye saker.

Konjunkturer
I februar publiserer vi vår halvårlige konjunkturrapport. Vi startet med selvlaget konjunkturrapport i februar 2015, og samarbeider nå med TNS Kantar. Undersøkelsen spør om omsetning og antall årsverk seks måneder tilbake og frem. Svarprosent på over 40 er svært imponerende fra våre medlemmer!

Konjunkturrapporten ble i 2017 presentert på åpent frokostmøte i februar. Frokostmøtet denne gangen innehold markedstanker fra Selvaag bolig, kontraktsarbeid fra ABO, målrettet ledelse fra Stein Hamre arkitektkontor i Mo i Rana, og vårt ferske medlem MADs strategi. Alle innlegg filmes og legges på youtube og våre nettsider.

Regjeringskvartalet
Arkitektbedriftene og NAL jobbet også godt sammen for å forbedre konkurransevilkårene i anledning den store konkurransen om regjeringskvartalet. Vi samarbeidet om dokumenter, møter og presseoppslag.

Lokale medlemsmøter
Gjennom 2017 hadde Arkitektbedriftene lokale medlemsmøter rundt i landet. Medlemsmøtene pleier å avholdes hos et av de store kontorene i byen fra klokken ni til elleve, med påfølgende lunsj ute på en restaurant. Samtalen kretser om de lokale markedsutfordringene. I 2017 hadde vi medlemsmøter i Bergen og Trondheim. Vi arrangerte også for første gang en lederfrokost før åpningen av Byggedagene i Oslo.

Prognose
I 2017 ble Prognosesenterets rapport for arkitektmarkedet to-tre år frem presentert på årskonferansen i Oslo i juni. Prognosesenteret er eksperter på byggenæringen, og har god oversikt over byggeprosjekter som er på gang. På årskonferanse ble Arkitektbedriftenes utfordringer presentert av Zynk, og ny strategi vedtatt. Det var også innledninger fra Oslo kommune, Asker kommune, Rådgivende ingeniørers forening, Norsk Eiendom, og etikkdebatt. Dessuten ble Arkitektbedriftenes nye prosjekt «Arkitektur skaper verdi» presentert for første gang.

Arendalsuka
I august deltok Arkitektbedriftene for første gang med Arendalsuka, der svært mange organisasjoner, partier og andre treffes til en uke debatter. Vi arrangerte lokalt medlemsmøte, samt var medarrangør av debatter med DogA og med Moment.

Samarbeid med andre arkitektforeninger
Arkitektbedriftene samarbeider med de andre arkitektforeningene. I 2017 arrangerte vi for første gang et mingletreff der vi inviterte alle de ansatte i NAL, NIL, NLA og Afag til oss på pølser og presentasjoner om hva foreningene driver med. Initiativet ble godt mottatt, og vil bli gjentatt.

Bransjen går godt
I september ble årets andre halvårlige konjunkturundersøkelse fremlagt. Enda en gang viste den sterk fremgang i kontorledernes siste halvår og planer for neste halvår. Denne gangen var det kontorene LPO, Ramsøskar, Rodeo, Austigard, Norconsult og Gullik Gulliksen som presenterte sin opplevelse av sitt marked.

Økt kommunikasjonsfokus i bransjen
I oktober inviterte Arkitektbedriftene alle arkitektkontors ansatte som jobber med kommunikasjon på nettverksmøte hos vårt nye medlem LPO. Flere arkitektkontor har i løpet av 2017 oppbemannet med rene kommunikasjonsfolk eller med arkitekter med særlige oppgaver på kommunikasjon. Dette nettverksmøtet resulterte i et godt besøkt frokostseminar om arkitektkontorers kommunikasjonsarbeid i januar 2018.

 

Denne saken er en del av Arkitektbedriftens årsmelding for 2017, som nå er besluttet digitalisert. Istedenfor en kostbar papirpublikasjon med utgivelse i april-mai, publiserer vi nå løpende saker om helheten av 2017 på nyåret 2018.

Relaterte saker

èlgÜrd 10 RMO_websize

Årsrapport 2019

Publisert: 13. august 2020
180514 asv stor plakat

Årsmøtepapirer i portalen

Publisert: 14. mai 2018

Mest leste saker