Konjunkturer for arkitektbransjen

Torsdag 29. oktober avholdt Arkitektbedriftene webinaret Konjunkturer for arkitektbransjen. Her er opptak og dokumenter for deg som ikke hadde anledning til å være med.

Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektkontorenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen tre til seks måneder frem i tid.

Arkitektbedriftene gjennomfører denne undersøkelsen to ganger i året i samarbeid med Kantar. På grunn av pandemisituasjonen ble resultatene fra første halvår ikke presentert i vår. I stedet presenterte vi begge undersøkelser i sammenheng nå.

Oppsummert

Konjunkturindeksen går kraftig ned i årets andre måling som følge av koronapandemien, og bekrefter også en nedadgående tendens som har vart fra første halvår (1H) 2019. Det er lavere vekstforventninger enn tidligere, men det er fortsatt flertall av bedrifter som venter vekst i både ansettelser og ordrereserver de neste seks månedene. Derfor er trenden positiv.

Lavere ordrereserver og færre årsverk trekker særlig indeksen ned. Ordrereservene har gått ned siden 2. kvartal 2019, også uavhengig av koronapandemien. Det er allikevel fremdeles optimisme til fremtidige ordrereserver.

Andelen bedrifter som har ansatt er mindre enn andelen bedrifter som har nedbemannet. De større firmaene har færre ansatte, stort sett stabilt blant de mindre.

Andelen som forventer en økning i ordrereservene de neste seks månedene er fremdeles høyere enn de som forventer en fortsatt nedgang. Det er likevel en betydelig tilbakegang i optimismen når det gjelder forventet ordrereserve om seks måneder, men den er fremdeles ikke negativ.

Vi ser et noe større sprik når det kommer til bedrifter som forventer å ansette og de som forventer å kutte årsverk om seks måneder. Jevnt over er forventningene til vekst i antallet ansettelser mer moderat enn i 1H 2020.

Webinaret kan ses i opptak her >>

Last ned rapporten her (Kun for medlemmer) >>

Mange svar gir bedre tall

Arkitektbedriftene jobber med å organisere statistikkinnsamlingen bedre og gjøre den mer effektiv, det er vår jobb. Likevel er vi helt avhengig av at våre medlemmer tar seg tid til å besvare de undersøkelser vi sender ut. Vi håper vi sammen kan få enda bedre statistikk i 2021. 

Relaterte saker


Mest leste saker