Konjunkturundersøkelsen høsten 2021

Høstens konjunkturundersøkelse pågår nå hos Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter.

- Svarene fra undersøkelsen er et svært viktig underlag for Arkitektbedriftene i vårt politiske arbeid for våre medlemsbedrifter.

- Vi håper derfor du kan sette av 3-4 minutter til å besvare noen enkle spørsmål knyttet til omsetningsutvikling og ordresituasjonen det siste halvåret, samt hvilke forventninger dere har til omsetning og ordresituasjonen de kommende seks månedene, sier administrerende direktør Egil Skavang.

Konjunkturundersøkelsen planlgges bli presentert på et frokostmøte i begtynnelsen av november. 

Relaterte saker


Mest leste saker