Kurs i prosjekteringsledelse. Ny frist!

Vil du ta rollen som prosjekteringsleder?  Ny søknadsfrist 20. februar, oppstart 27. mars.

Bygge- og anleggsbransjen blir utfordret med tanke på bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Prosjekteringsledelse er en viktig nøkkel med tanke på å sikre kvalitet og verdi i bygde omgivelser. Rollen stiller krav til aktørene med hensyn til praktisk og formell kompetanse, spesielt samspill og ledelse av tverrfaglige team. 

Arkitektbedriftenes utviklingssjef, Janeche Bull Borander, tok kurset i 2017:

- Kurset ga nyttig innsikt i utviklingen i byggebransjen, og større forståelse for rollen som prosjekteringsleder og andre aktørers behov. Det å lede prosjekteringsprosessen gir stor påvirkningsmuliget i prosjektene, og rom for å bruke den helhetsforståelsen som ligger i arkitektfagene for å sikre kvalitet og bærekraft. Arkitektbedriftene oppfordrer derfor til at flere arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter tar på seg denne rollen.

Les mer og meld deg på her.

Relaterte saker


Mest leste saker