Likestilling i arkitektbransjen 

Blant arkitektstudentene på de norske skolene er andelen kvinner og menn omtrent 50/50, mens det er en liten overvekt av menn som jobber på arkitektkontorene rundt om. I motsetning til mange andre land i Europa har vi ikke grunn til å tro at kvinner faller fra yrket etter studiene, men at valg av arbeidsted kanskje fordeler seg litt ulikt.  

Les også Nye krav til Likestilling >>

På ledelsesnivå har også vår bransje vesentlige forskjeller. Omlag to av tre partnere hos våre medlemskontorer er mennog det samme gjelder for daglige ledere. Selv om det er noe jevnere blant de faglige lederneer det en overvekt av menn også herArkitektbransjen skiller seg derfor ikke fra resten av samfunnet hvor det også er en overvekt av menn i ledende stillinger. Dessverre har vi foreløpig ikke gode nok tall til å kunne si noe om eventuelle forskjeller i lønn.  

Hvordan det står til med mangfoldet ellers er det vanskeligere å si noe sikkert om. Rundt på kontorene er det en forholdsvis høy andel utenlandske arbeidstakere noe som kan bidra til et bredere perspektiv.  Bransjen kjennetegnes også ved en stor grad av åpenhet for både alternative livsstiler og -valg.  

Aktuelt i disse dager er at det pekes på at korona-pandemien kan gi utslag på likestillingen. Både belastningene og fordelene ved hjemmekontor kan slå ulikt ut på organisering av oppgaver både i hjemmet og på arbeidsplassen på en slik måte at kvinner får redusert sine muligheter i arbeidslivet. 

Innovasjon og utvikling er avhengig av ulike perspektiver på et behov eller en oppgave. Ulik bakgrunn og erfaring hos arkitekter som lever av å skape løsninger for andre, enten det er i form av bygg eller stedsutvikling, vil gi økt verdi for brukerne, og gjøre det bransjen skaper mer robust for endringer.  

Det er altså uavhengig av det lovpålagte kravet, gode grunner for medlemskontorene å ha et bevisst forhold til mangfold- og likestillingsperspektivet i sin bedrift generelt, og kanskje være ekstra årvåkne nå under endrede arbeidsforhold og utfordrende tider. 

 

Arkitektbedriftene i Norge er en del av et initiativ i regi av Oslo Arkitektforening, arkitektskolene m.fl. som ser på status og utfordringer for mangfold og likestilling i arkitektbransjen. Vi følger også arbeidet knyttet til området Women in Architecture i den europeiske arkitektorganisasjonen ACE. 

Last ned ACEs Gender Equality Policy Statement her >> 

Les også Kvinner i arkitekturen (8. mars 2019) >>

Relaterte saker


Mest leste saker