Likestilling og mangfold i bedriftene

Nå sendes bedriftsdelen av likestillings- og mangfoldsundersøkelsen ut til daglige ledere hos våre medlemskontorer. Vi håper på samme gode respons som individundersøkelsen har fått.

Likestilling og mangfolds-undersøkelsen for individer ble i mars sendt til alle ansatte hos våre medlemsbedrifter samt medlemmer hos OAF, AFAG, NLA, NIL og NAL. Undersøkelsen har svært høy svarprosent noe som vitner om at dette er temaer som engasjerer i arkitektbransjen. 

Bedriftene sin tur

Denne uken sender vi ut en undersøkelse for å kartlegge hvordan tilstanden er hos bedriftene. Denne går til daglige ledere i våre medlemsbedrifter og vi håper på tilsvarende gode oppslutning. For spesielt større kontorer vil det være en hjelp å ha tall for bedriften når det gjelder kjønnsfordeling og ansettelsesforhold tilgjengelig.  

Les mer om hele undersøkelsen i denne artikkelen >>

Relaterte saker


Mest leste saker