Lønnsstatistikk 2021

Lønnsstatistikk for 2021 er nå klar.

Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk utarbeides hvert år på grunnlag av innrapportert lønn fra våre medlemsbedrifter. Statistikken er gjennomført på grunnlag av fremforhandlet lønn i 2021.

Mer detaljert statistikk på plass

En mer spisset statistikk har lenge vært etterspurt. Nå er dette på plass. I tillegg kan man nå ta ut egen statistikk på de enkelte arkitektstillings-kategoriene, og på regioner og de største byene.

Det er nå laget en egen nettside hvor man kan gå inn og finne statstikk som er mer tilpasset sitt eget behov. Innledningsvis krysses det av for den stillingskategorien man ønsker med i uttrekket.  Dersom det ikke vises innhold i en tabell betyr dette at det ikke er tilstrekkelig datagrunnlag. Det trengs minst fem ansatte for at det skal være "tilstrekkelig datagrunnlag".

Den totale statistikken består av data fra 3 483 ansatte. Uttrekket er endret fra tidligere år, og viser nå stillingskategoriene arkitekt, landskaps- og interiørarkitekt, arealplanlegger og teknisk tegner.

Mange har etterspurt egen statistikk for Bergen og Trondheim, som det tidligere har vært for Oslo. Dette er nå på plass. For region midt- Norge og Vestlandet er også Trondheim og Bergen med, men disse byene har altså også egen statistikk.

Som medlem får man tilgang på alt

Nytt av året er at du må være medlem i Arkitektbedriftene for å få tilgang til statistikken. Det er en av fordelene ved å være medlem.

Som medlem har man tilgang til nettsiden med oppdatert statistikk  - denne finner du her. 

Lønnsbegrepet

For at vi skal kunne utarbeide god og riktig statistikk for medlemsbedriftene er det viktig at riktig lønn er oppdatert. Siste frist for å gjøre dette for inneværende lønnsår er 31.01 påfølgende år. Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene legger inn riktig tall. Statistkken blir ikke bedre enn det underlaget den lages på bakgrunn av.

Statistikken beskriver fast brutto årslønn for ansatte i arkitektbedrifter, beregnet etter fast, registrert månedslønn pr. desember 2021. Deltid er regnet om til full tid. Overtidsgodtgjørelse og evt. tilleggsytelser er ikke tatt med.

Et hjelpemiddel

Lønnstatistikken skal være et hjelpemiddel for bedriftene i lønnsforhandlinger og i tilpassing til markedet.  Statistikken er også en av parameterne for foreningens vurdering av bransjens utvikling, og brukes i arbeidet med å påvirke bransjens rammebetingelser.

 

 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker