Lønnsstatistikken for 2022 er ute!

Årets lønnsoppgjør er i gang, og Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk er et hjelpemiddel i forhandlingene.

Arkitektbedriftene utarbeider hvert år lønnsstatistikk på grunnlag av innrapportert lønn fra våre medlemsbedrifter. 
 
Kun medlemmer i Arkitektbedriftene har tilgang til statistikken som er tilgjengelig på nettsiden Statistikk i Portalen under Min side.
 
Lønnsstatistikken skal være et hjelpemiddel for bedriftene i lønnsforhandlingene og i tilpassing til markedet. Statistikken brukes også som underlag i foreningens vurdering av bransjens utvikling og i arbeidet med å påvirke bransjens rammebetingelser.
 
Statistikken er i år supplert med en figur som viser årlig utvikling i gjennomsnittlig lønn for alle bedriftenes ansatte samlet, sammenlignet med årlig utvikling i konsumprisindeksen.
 
I tabellene er ellers kun stillingskategoriene arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt, arealplanlegger, teknisk tegner og praktikant med. Disse kan sorteres på stillingstype og region/by.
 
Statistikken beskriver fast brutto årslønn for ansatte i medlemsbedriftene, beregnet etter fast, registrert månedslønn. Deltid er regnet om til full tid. Antall arbeidstimer pr uke, eller antall feriedager, er ikke hensyntatt. Overtidsgodtgjørelse og eventuelle tilleggsytelser er ikke tatt med.
 
For å kunne levere best mulig lønnstsatistikk er vi avhengig av at medlemsbedriftene hvert år oppdaterer lønnsdata for sine ansatte. Vi oppfordrer til at alle bedriftene rutinemessig gjør dette når årets lønnsoppgjør er vel i havn. 

Relaterte saker


Mest leste saker