MAKS-rutine 10-012 Foretakets system

Ny MAKS-rutine Beskrivelse av foretakets system

Ny versjon av MAKS rutine 10-012 Beskrivelse av foretakets system er tilgjengelig

Formålet med rutinen er å konkret beskrive hvordan dere bruker kvalitetssystemet og MAKS på kontoret. Det er en viktig rutine for å vise at deres KS-system er bedriftstilpasset. 

Som vanlig gir vår eksempeltekst en veileding til hvordan en slik rutine kan se ut for et typisk mellomstort arkitektkontor. Det betyr dog ikke at et slikt kontor kan ukritisk kopiere teksten. Det er viktig at dere beskriver så nøyaktig og kort som mulig hvordan dere bruker MAKS og jobber med kvalitetssikring i deres prosjekter. 

 

Formål

Beskrivelsen forklarer hvordan KS-systemet er bygd opp, brukes og vedlikeholdes.
Beskrivelsen skal være tilstrekkelig til å gi en oversikt over systemets innhold og oppbygging, bl.a. i forbindelse med søknad om prekvalifisering og tilbudskonkurranser, og ved tilsyn når dette etterspørres.

Endringer

I forhold til den gamle utgaven er den nye rutinen mer detaljert og et konkret eksempel for hvordan en slik rutine kan se ut. 

Den nye rutinen er delt inn i tre deler.  

Del 1

Den første delen er en overordnet beskrivelse av foretakets system. Formålet er å forklare til eksterne hvordan bedriftens system er bygd opp, hva MAKS er og at MAKS tilfredsstiller kravene fra saksforskriftene, ISO 9001 og ISO 14001. 

Del 2

I neste del følger den konkrete beskrivelse av hvordan dere bruker systemet internt. Blant annet med tanke på planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektene. Her skal også avvik- og revisjonsrutiner beskrives. 

Del 3

Tredje del beskriver ansvar og oppgaver for KS-ansvarlig. 

 

Tilbakemelding

Rutinen er blitt revidert i samarbeid med MAKS-utvalget og vi benytter anledningen til å takke for innsatsen. Vi fortsetter vårt kontinuerlige arbeidet med revisjon av MAKS-rutiner.  
Vi oppfordrer alle bedriftsledere og KS-ansvarlige å sette seg inn i oppdateringen og vurdere å tilpasse til egen rutine.

Kom gjerne med tilbakemeldinger. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker