Medlemmer om rapporten Forsvarlig byggkvalitet

Byggkvalitetutvalgets rapport Forsvarlig Byggkvalitet har vurdert offentlige virkemidler for å ivareta byggkvalitet. I rapporten foreslås det store endringer hva gjelder ansvar i byggesaker, sentral godkjenning og kontroll. Rapporten er ute på høring, og Arkitektbedriftene har bedt sine medlemmer om deres meninger.

Hovedendringene fra dagens ordninger gjelder tydeligere plassering av ansvar hos tiltakshaver, og dermed bortfall av det offentligrettslige ansvaret for prosjekterende, utførende og kontrollerende. Som en følge av dette foreslås tiltaksklassene, offentlige kvalifikasjonskrav og sentral godkjenning fjernet.

Utvidet kontroll, nye forsikringsordninger og bransjeregistre er pekt på som virkemidler for å sikre seriøsitet og bruk av tilstrekkelig kompetanse i næringen og prosjektene. De ulike forslagene er utdypet i denne artikkelen.

Last ned hele rapporten her >>

Medlemmenes meninger

Arkitektbedriftene har fått tilbakemeldinger fra medlemmer både i form av ufyllende svar, og gjennom svar på undersøkelsen vi sendte ut i uke 19. Vi takker våre medlemmer for dette.

Ikke uventet er det forskjellige meninger når det kommer til mange av problemstillingene rapporten tar opp. Vi registrerer imidlertid en majoritetet som heller mot den posisjon der man ønsker å bevare ansvarsrettsystemet, men ikke nødvendigvis i nåværende form. Vi ser også at mange synes rapporten var noe tynn og mangelfull på endel viktige områder. Dette er syn vi tar med oss i det videre arbeidet med høringssvaret.

Arkitektbedriftene jobber også sammen med andre organisasjoner innen bransjen og næringen i forbindelse med denne høringen.

 

Etter høringsrunden, med frist 1. september, vil en eventuell lovendring ta minimum to år​ å vedta. Rapporten innebærer altså ingen umiddelbar endring i dagens regelverk eller praktisering.