Redigert veiledning til grad av utnytting

Veiledningen til kapittel 5 og 6 i byggteknisk forskrift er kommet i en oppusset og mer klarspråklig versjon på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Det er også laget nye illustrasjoner som forklarer regelverket på en mer tydelig måte.

Kapittel 5 og 6 i byggteknisk forskrift (TEK17) omtales som «grad av utnytting» fordi regelverket i de to kapitlene tar for seg prinsippene for hvor stort man kan bygge på en tomt.

Nå er en redigert utgave av veiledningen på plass, og presenteres på samme måte som veiledningen til de andre kapitlene i forskriften.

Les mer hos DIBK >>