Meld skade

Skader meldes ved å fylle ut skademeldingsskjema i vår selvbetjente portal. Alle brukere har tilgang til portalen, men det er ulike nivåer for tilgang.

Nivå 1: Som daglig leder har du anledning til å melde skade på alle forsikringer det er dekning for. Du får også skadehistorikk, samt mulighet for å laste ned forsikringsbevis og fakturakopier. Andre personer i bedriften kan ha samme tilgang som daglig leder, men dette må meldes inn (bestilles) via epost til Arkitektbedriftene.

Nivå 2: Som ansatt kan du melde skade på ansvarsforsikring og på personforsikringer i eget navn.

For å komme inn i portalen, må du først logge deg inn på Arkitektbedriftenes medlemssider. Dersom alt er i orden med din bruker, vil du kunne klikk "Gå til portal" for deretter å melde skade. Ta kontakt dersom du har problemer med tilgangen.  Så snart du har logget inn med din personlige bruker, kan du gå til portalen (se bilde 2).

Klikk her for å komme til inngangen til portalen 

 

Trenger du fortsatt hjelp? Se skjermbildene under eller ta kontakt

logginn 

gå til portal

portal_meld skadeportal_meld skade