MMI-veilederen 2.0

Revisjon av MMI veilederen er lansert.

Foreliggende versjon erstatter tidligere utgitte veiledere og representerer samtidig en harmonisering av kravene til bruk av MMI for domenene Bygg og Samferdsel. Enkelte av kodene i foreliggende versjon avviker fra tidligere versjoner. Veilederen er for øvrig utformet slik at den også er mulig å anvende i andre domener.

MMI-veilederen er utarbeidet i et samarbeid med representanter fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AIN) og Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Statsbygg.

Her finner du alltid gjeldende versjon av MMI-veilederen.

En kort presentasjon med Morten Ræder fra Nordic Architecture, som representerte Arkitektbedriftene i Arbeidsgruppen, finner du her på våre sider.

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker