Myrseth AS arkitektkontor


sm@myrseth-as.no
90 53 90 87
Besøk: Lademoens Kirkealle 10
Post: Lademoens Kirkealle 10 , 7015 TRONDHEIM
Medlemsnr.: 100325
Org.nr.: 958584938
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leder: Snorre Myrseth
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Pir senteret, Trondheim
Kontorbygg
20.500 m2

Rate Terrasse, Trondheim
6 Terrassehus med 144 leiligheter
12.000 m2

Frostaveien 2, Trondheim
Kvartalsgjenoppbygging
Kommunalt senter for
hjemmebasert omsorg
26 roms sykehjem
28 omsorgsboliger
12 loftsleiligheter
8.500 m2

Pirbadet i Trondheim
Samlet programmering
12.500 m2

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Agraff Arkitektur AS (8 bilder)
ARC Arkitekter AS (8 bilder)
Arkiplan A/S (5 bilder)
Skylstad Arkitektur AS (8 bilder)
Arkitektene VIS-À-VIS AS (8 bilder)
KVADRAT arkitekter AS (4 bilder)
Bergersen Arkitekter AS (4 bilder)
EGGEN arkitekter as (8 bilder)
Kikimora arkitekter AS (4 bilder)
HUS arkitekter AS (4 bilder)
Lusparken Arkitekter AS (8 bilder)
PKA Arkitekter AS (6 bilder)
Pir II AS (8 bilder)
ROJO arkitekter AS (8 bilder)
Selberg Arkitekter AS (4 bilder)
Skibnes Arkitekter AS (8 bilder)
SØRLI ARKITEKTER AS (6 bilder)
Uddu Steinar Sivilarkitekt MNAL (6 bilder)
Øystein Thommesen AS (5 bilder)
Rambøll Norge AS, Arkitektur og Plan Trondheim (1 bilder)
Spark Studio AS (8 bilder)
Arkitekturfabrikken AS (8 bilder)
ASAS Arkitektur AS Fosen (3 bilder)