Noen som forstår trappereglene?

Direktoratet for byggkvalitet holder på å utvikle et digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å finne og forstå trappereglene i byggteknisk forskrift (TEK17). Er du arkitekt og vil du hjelpe med å brukerteste verktøyet?

Intervjuet vil skje digitalt via videomøte og vare i omtrent en time. Det vil kun kreve en nettleser på datamaskin. Du må ha mulighet til å bruke kamera og mikrofon. 

DiBK kontakter dem som blir valgt ut til å delta. Alle som deltar vil få et universalgavekort på 500 kroner etter at brukertesten er gjennomført.

Svar på denne korte testen for å se om du er i målgruppen >>

 

Relaterte saker


Mest leste saker