Mangelfulle byggesøknader

Hva kan det skyldes at 30-40 prosent av alle byggesøknader er mangelfulle? Direktoratet for byggkvalitet letter på sløret og innrømmer at byggesøknader en del ganger blir vurdert som mangelfulle uten at de er det.

Ifølge tall fra KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) var nær 35 prosent av alle byggesøknader i 2018 mangelfulle, og 46 prosent av rammesøknadene det samme.

– Når andelen er så høy, er det grunn til å stille spørsmålet om det bare skyldes at søkerne gjør feil i forbindelse med søknadsprosessen. Eller kan det også være at saksbehandlerne krever mer dokumentasjon enn det de trenger i saksbehandlingen? Jeg tror dessverre at svaret er ja på det spørsmålet oftere enn vi liker å tenke på, sier Direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet i en artikkel hos DiBK.

Når det gjelder hva som kreves av dokumenter i behandlingen, er direktoratet ikke fremmed for at det kan være ulik praksis, både fra kommune til kommune, men også innad i den samme kommunen. Slik ønsker man selvsagt ikke at det skal være, påpeker direktøren.

Det trekkes også frem tre typiske ting som kommunen ikke skal gjøre:

  • Vurdere tiltaket opp mot byggteknisk forskrift
  • Blande saksbehandling og tilsyn
  • Være byggherrerepresentant for kommunens egne byggesaker

Digitale søknadsløsninger

Direktoratet mener digitale søknadsløsninger vil være en viktig faktor i arbeidet for større forutsigbarhet i byggesaksbehandlingen.

Les mer om Arkitektbedriftenes elektroniske søknadsløsning MAKS-søk her >>

Relaterte saker

UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
490615091

MAKS-søk utvikles stadig videre

Publisert: 9. desember 2019
Ketil Moe, prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL

Ny standard for universell utforming

Publisert: 28. juni 2018
filter TEk17

Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS

Publisert: 27. oktober 2017
time_not_wait-wallpaper-800x600

TEK10 og TEK17 i MAKS

Publisert: 17. august 2017
paragraf

Overgangsbestemmelser for TEK17

Publisert: 3. juli 2017

Mest leste saker