Nominasjoner til Betonghammeren

Nominasjoner til Betonghammeren fra hele Norge

Bygg21 Fase 2 har mottatt mange nominasjoner til Betonghammeren – prisen for beste praksis fra hele Norge. Kommuner og virksomheter kan fremdeles nominere til prisen for 2022 som skal deles ut på vårparten.

Første gang i 2018

Siden 2018 har Bygg21 delt ut Beste Praksis-betonghammere til aktører og prosjekter som er valgt ut som gode eksempler innenfor fem kategorier. De fem kategoriene er plan og byggesak, kompetanse, industrialisering, samhandling samt kvalitet og bærekraft.

I 2022 skal nye Beste Praksis-betonghammere deles ut. Både personer, organisasjoner og prosjekter, som skiller seg ut i en bærekraftig, effektiviserende og kvalitetshevende retning kan nomineres. Uttrykket «Beste Praksis» viser til den smarteste måten å løse et problem eller utfordring på. Formålet med å definere beste praksis er å unngå å gjøre de samme feilene som andre tidligere har gjort, og som det er funnet en løsning på for BAE-næringen.  

Mange nominasjoner - plass til flere

Så langt har Bygg21 mottatt 14 nominasjoner fra hele Norge. Blant de nominerte er Møre og Romsdal fylkeskommune, Oslo, Elverum og Bodø kommune samt Imerso AS.

Jury - arbeidet er i gang 

Juryen er en arbeidsgruppe fra BAE-rådet, som er referansegruppen for Bygg21 Fase 2. Juryen består av Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Egil Skavang (AiN), Oddvin Breiteig (Nelfo) samt Liv Kari Skudal Hansteen (RIF).

- Vi oppfordrer nå alle som har signert på Bygg21-signaturen, og andre som har gode forslag, om å gå inn på bygg21s nettside og kort beskrive hvorfor personen/prosjektet/prosessen og/eller virksomheten fortjener prisen Betonghammeren for beste praksis innenfor et eller flere av de fem kategoriene vi deler ut pris i, sier Tania Wåge Leporowski, som er prosjektleder for Bygg21.

Tidligere vinnere er både kommuner, fylkeskommuner, foreninger, enkeltpersoner og prosjekter.

Alle nominasjoner blir fortløpende oppdatert på siden for nominering, https://bygg21.no/nominering/

Relaterte saker


Mest leste saker