Norprosjekt AS


kai.fellkjaer@norprosjekt.no
90022777
Besøk: Drammensveien 288
Post: Postboks 57, 1324 LYSAKER
Medlemsnr.: 121681
Org.nr.: 946351032
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leder: Kai T. Fellkjær
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Reguleringsplaner:

- Danebu Kongsgård, Nord-Aurdal, 60 fritidsboliger
- Jarbanen, Bærum, idrettsanlegg
- Åkebergveien, Oslo, boligblokk
- Trollkleiva, Røyken, 20 boliger

Jar Isforum, Bærum, hockey- og curlinghall, 5400 m2

Danebu Kongsgård, Nord-Aurdal, fritidsboliger, 38 leiligheter, 2600 m2

Danebu Kongsgård, Nord-Aurdal, ombygging/tilbygg, 2200 m2

Normannsgata 4, Oslo, boligblokk med 40 leiligheter og næringslokaler, 2800 m2

Jordalgata 2, Oslo, boligblokk med 50 leiligheter og næringslokaler, 3300 m2

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (4 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark. as (3 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
Aksent arkitekter AS (5 bilder)
LINK Arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult Norge AS (8 bilder)