Ny blankett for p-plasser på høring

NB! Ny frist 10. april.

Etter en rekke tvister rundt parkeringsplassers størrelse de siste årene, har det vært et ønske om en bedre standard for kontraktene som brukes ved salg av p-plasser i nybygg. Standard Norge har derfor  nå på høring en ny byggblankett for kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring.

Arkitektbedriftene har deltatt i komitéen.

Byggblanketten brukes mellom selger og kjøper, men blankettens punkt 3.3 som gjelder prosjekteringsforutsetninger og størrelse på p-plassene, vil kunne ha betydning for arkitekter som skal prosjektere garasjeanlegg og p-plasser.

Komiteen har vært delt i sitt syn på utforming av dette punktet. Det er derfor laget tre ulike alternativer til punkt 3.3. Vi oppfordrer arkitekter med erfaring med prosjektering av parkeringskjellere å sette seg inn forslagene, og avgi høringsinnspill.

Ta gjerne kontakt med Arkitektbedriftene ved Janeche Bull Borander, janeche@arkitektbedriftene.no, for mer informasjon. 

Høringsbrevet med blankett og alternativer kan lastes ned her. Krever opprettelse av bruker hos Standard Norge.

Eventuelle kommentarer og innspill må være mottatt hos Standard Norge innen utløp av den forlengede høringsfristen, 10. april, og kan meldes inn ved å 

  • sende e-post til Standard Norges prosjektleder, Marthe Hagberg: mfh@standard.no
  • sende per post til: Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker 
  • skrive inn dine kommentarer direkte i høringsportalen på 

https://kommentere.standard.no/

Bustadoppføringslova — Kontrakt om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring 

 

Høringsfrist er 10. april.

Relaterte saker


Mest leste saker