NY DiBK veileder - Trapper

Hvilke krav fra TEK17 gjelder for din trapp?

Direktoratet for byggkvalitet satser på digitalisering for en mer effektiv og produktiv byggenæring. 

Direktoratet arbeider kontinuerlig med digitalisering av regelverket og byggesaksprosessen for å få mer effektive søknads- og byggeprosesser. Derfor er det viktig å få laget flere digitale løsninger, sjekklister og veivisere som gir bedre beslutningsstøtte for kommuner, privatpersoner og næringen - nå er det trappen som står for tur.

Trapp er det temaet Direktoratet for byggkvalitet får flest spørsmål om i byggteknisk forskrift. Derfor har de utviklet et nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å prosjektere trapp. Arkitektbedriftene har samarbeidet med Direktoratet for byggkvalitet om dette. 

MAKS

Veilderen er kun et verktøy for å identifisere gjeldende krav for prosjektet iht. SAK10 § 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven første ledd bokstav a. 
Denne erstatter ikke kravne til dokumentasjon av valgt løsning iht. TEK17 Kapittel 2

Vi kommer til å undersøke mulighetene å implementere denne og mulige fremtidige veiledere til DiBK i vårt fremtidige arbeid med videreutviklingen av MAKS.

Webinar

26. januar ble det avholdt et webinar om temaet og hvordan løsningen fungerer - dette kan du se her

Veiviseren 'Skal du prosjektere trapp i et nybygg?' finner du her.

Relaterte saker


Mest leste saker