Ny kvalitetsplan i MAKS lansert

Se opptaket fra lanseringswebinaret her.

Vi har lansert ny og etterlengtet kvalitetsplan i MAKS. Den nye kvalitetsplanen bygger på den eksisterende, men ny organisering av oppgavene, færre faser og bedret funksjonalitet vil gjøre den enklere i bruk. Kvalitetsplanen har også fått et grafisk løft.

Se opptaket fra lanseringswebinaret her.

Hva er nytt

Funksjonalitet og grafisk uttrykk er vesentlig forbedret, og det er et tydeligere skille mellom prosjektstyring og byggesak.

Videre er fasene i byggesaken slått sammen til de tre milepeler rammetillatelse, igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Innholdet, skjemaer og hjelpemidlene i alle oppgavene er gjennomgått, og det er også gjort en del grafiske endringer som skal gjøre kvalitetsplanen mer oversiktlig, og enklere å jobbe med.

Funksjonen Opprett ny kvalitetsplan er flyttet inn under fanen Bedriftens kvalitetsplaner.

Funksjonen Sammendrag er nå plassert som egen knapp øverst på siden inne i kvalitetsplanen. 

Hva skjer med eksisterende kvalitetsplaner?

Eksisterende kvalitetsplaner vil fortsatt være knyttet til den malen de er opprettet med, og vil beholde dette oppsettet. Pågående prosjekter kan fullføres i gammel mal, men den gamle kvalitetsplanen Arkitektbedriftene i Norge vil fremover ikke bli oppdatert. 

Om maler

Kvalitetsplaner kan enten baseres på Arkitektbedriftenes kvalitetsplan 2020, eller på en av bedriftens egne maler.

Bedriftsmaler basert på gammel kvalitetsplan vil fortsatt være tilgjengelige, men vi anbefaler å oppdatere egne bedriftsmaler til den nye kvalitetsplanen. På grunn av begrensninger i det tekniske rammeverket må dette gjøres manuelt av den enkelte bedrift.  Dette kan være en god anledning til en revisjon av bedriftens maler. 

De fleste oppgaver under PRO og SØK-funksjonen vil være de samme slik at man enklet vil kunne kopiere fra gammel til ny bedriftsmal. I den nye PST-rollen (tidligere oppgaver utenom PBL) er endringene noe større. 

Vi anbefaler å opprette kvalitetsplan for nye prosjekter på grunnlag av den nye malen for alle som ikke ønsker å bruke egen bedriftsmal.

Les mer om ny kvalitetsplan i nyhetssaken MAKS blir enklere

 

Relaterte saker


Mest leste saker