Ny medvirkningsplattform

Folketråkk er en ny nasjonal digital medvirkningsplattform ment som et nyttig verktøy for arkitekter og planleggere m.fl. Plattformen er utviklet av Design og arkitektur Norge (DOGA), blant annet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Første del av prosjektet ble lansert 23. august i år. Folktråkk skal være en nasjonal digital medvirkningsplattform, en medvirkningsveileder, for å hjelpe arkitekter, planleggere, eiendomsutviklere og kommuner, samt andre relevante aktører, til å gjennomføre medvirkning på en hensiktsmessig måte til riktig tidspunkt i planprosessen etter plan- og bygningsloven med de rette målgruppene.

For lite kunnskap om god medvirkning

Kunnskapen om hvordan man gjennomfører medvirkning på en god måte i planprosesser, er generelt lav i norske kommuner og fagmiljøer. DOGA igangsatte derfor et prosjekt for å gjøre medvirkning enklere både for de som skal fasilitere medvirkningsprosessen og for de som skal delta. Målet er å sikre tidlig involvering av innbyggere som igjen gir bedre kvalitet i sluttresultatet, en mer demokratisk by- og stedsutvikling.

En dynamisk plattform

Medvirkningsveilederen anbefaler utprøvde medvirkningsmetoder, og verktøy tilpasset ulike plantyper og faser i en planprosess etter plan- og bygningsloven. Veilederen skal være en levende plattform som oppdateres jevnlig med nye metoder, verktøy og eksempler, samt relevant lovverk
og statlige føringer.

Klikk dere inn på medvirkningsveilederen >>, og bli inspirert.

Folketråkkprosjektet finner dere her >>

Relaterte saker


Mest leste saker