Ny Sintef-anvisning for p-plasser

Konsekvenser for pågående prosjekter.

Sintef har nylig kommet med en revisjon av Byggforsk-anvisning 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg. Endringer i anvisningen gjelder blant annet utdyping av funksjonskrav, økt minstemål for p-plassene til 2,6 m bredde, og økning av størrelse på dimensjonerende kjøretøy til bredde 1,9 m.

I lys av konfliktnivået og tidligere dommer på området anbefaler Arkitektbedriftene generelt å dokumentere prosjekteringen av parkeringsplasser og -kjellere med henvisning til anerkjent litteratur som Sintef Byggforsk. Å gjøre en egen analyse som resulterer i mindre p-plasser innebærer en stor risiko for den prosjekterende.

Endringene i Sintefs anvisning kan få konsekvenser for pågående prosjekter. Arkitektbedriftenes medlemmer finner våre anbefalinger under Verktøy / Veiledere og temaveiledning på våre nettsider. 

Arkitektbedriftene holdt i 2021 et eget webinar om parkering og ulike dommer.  Presentasjoner og mer informasjon om temaet er tilgjengelig for medlemmer under Verktøy / Fagmøter.

Mer informasjon finnes også på Sintefs nettsider her.

Relaterte saker


Mest leste saker