Ny veileder for personvern

Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende Ingeniørers Forening har sammen utarbeidet en veileder som skal hjelpe våre medlemmer til å komme à jour med det nye personopplysningsregelverket.

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft, og dette betyr at alle medlemsland av EU og EØS må innføre forordningen direkte inn som egen lov.

Som en følge av dette plikter alle norske bedrifter å sette seg inn i regelverket, og sørge for at deres prosedyrer for behandling og lagring av personopplysninger er i tråd med bestemmelsene. Datatilsynet er dessuten blitt gitt en sanksjonsmulighet overfor dem som ikke overholder regelverket. Det innebærer at Datatilsynet kan gi bøter på opptil 4 prosent av total omsetning.

«For å hjelpe våre medlemsbedrifter til å sette seg inn i og iverksette det omfattende regelverket, har vi utarbeidet en veileder. Veilederen gjennomgår de viktigste bestemmelsene og tiltakene som bedriftene må gjennomføre. Sammen med veilederen ligger det en rekke maler som skal hjelpe bedriftene med dette arbeidet,» sier adm dir Liv Kari Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

«Vår anbefaling er at bedriftene starter umiddelbart med å sette seg inn i regelverket og treffer de tiltak som må gjøres. Det kan ta litt lenger tid enn de fleste ser for seg. Dette er et svært viktig arbeide, ikke bare for å møte våre plikter overfor det offentlige, men også for å ivareta et godt og seriøst forhold til våre kunder og ansatte,» sier adm dir Egil Skavang i arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene i Norge.

Arkitektbedriftene og RIF setter pris på alle tilbakemeldinger om innholdet, og tar imot spørsmål. Kom også gjerne med tilbakemelding på om dere ønsker et kurs, og hvilke området det eventuelle kurset skal fokusere på. Tilbakemeldinger og spørsmål fra AINs medlemmer kan sendes til personvern@arkitektbedriftene.no.

Trykk her for å komme til veilederen

Relaterte saker


Mest leste saker