Nye digitale sjekklister i MAKS

Enklere, raskere og mer effektivt! MAKS lanserer digitale sjekklister for tegningskontroll.

Ny digital sjekklist for tegningskontroll er det første steget av flere som vil bli lansert i løpet av året. De nye sjekklistene vil erstatte de gamle sjekklistene for tegningstype og tegneteknisk kontroll ved rammesøknad.

Det er nå mulig å opprette en eller flere nye sjekklister per fase, og man kan velge om man ønsker å lage en sjekkliste per tegning eller bruke en sjekkliste for et helt tegningssett. Dette gir en større fleksibilitet og tilpasningsevne for brukerne.

De nye digitale sjekklistene vil være tilgjengelige gjennom kvalitetsplaner som er basert på malen "Arkitektbedriftenes kvalitetsplan 2022 (SAK fra 01.07.2022)". 

MAKS er interessert i å få tilbakemelding fra brukerne om de nye sjekklistene. De oppfordrer alle til å sende inn sine tanker om ting de liker, feil de finner, eller andre forbedringer som kan gjøres. Dette vil være med på å gjøre sjekklistene enda bedre og mer tilpasset brukernes behov. Det er et eget felt for feedback på høyre siden av sjekklistene. 

Ta gjerne kontakt med maks@arkitektbedriftene, hvis du har flere spørmål eller trenger support. 

Relaterte saker


Mest leste saker