Nye maler for CV og prosjektreferanser

Mange av våre medlemmer opplever at det å utarbeide tilbud kan være svært ressurskrevende.  Mye frustrasjon er knyttet til at de fleste offentlige bestillere har sine egne skjemaer for utfylling av CVer og prosjektreferanser.

Som et bidrag til å redusere ressursbruken, både for tilbydere og bestillere, har Arkitektbedriftene i Norge utarbeidet en mal for CV og en mal for prosjektreferanse med ønske om at disse kan fungere som en bransjestandard ved anskaffelse av arkitekttjenester. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta malene i bruk og å formidle kunnskap om de til offentlige bestillere!

- Malene er presentert hos enkelte større offentlige oppdragsgivere som Statsbygg og Oslobygg og er blitt godt mottatt, sier juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene, Anette S. Bakker.

Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for offentlige anskaffelser har utarbeidet malene.

Ekspertutvalget består av:

  • Amund Gulden, FuthArk Arkitekter AS
  • Marianne Guriby Dahl, Enerhaugen Arkitektkontor AS
  • June Haugen Welo, Ratio Arkitekter AS
  • Christian Dahle, Christian Austbø Dahle Arkitekt AS

Malene finnes her: Maler - Arkitektbedriftene

Ta gjerne kontakt om dere har innspill eller spørsmål til malene.

 

Relaterte saker


Mest leste saker