Nye sjekklister for TEK i MAKS

Digitale sjekklister for myndighetskrav er tilgjengelig.

Har du fått med deg de nye sjekklistene?

I mars lanserte vi nye digitale sjekklister for myndighetskrav (TEK17) i MAKS.

Tirsdag 28. mai kl. 9.00 inviterer vi til webinar for medlemmer og MAKS-abonnenter der vi gjennomgår arbeidsmetodikk for sjekklistene, viser de grunnleggende funksjonene og svarer på spørsmål.  Mer info og påmelding her.

Hva er nytt

De nye sjekklistene er delt opp i en ren TEK-sjekkliste, og en sjekkliste som ivaretar andre myndighetskrav, som for eksempel regulering. Disse erstatter 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag. Den gamle myndighetskravslisten vi være tilgjengelig parallelt, men vil ikke bli oppdatert.  

Sjekklistene kommer med en rekke utvidete funksjoner. Brukergrensenitt og grafikk tilsvarer sjekklisten for tegneteknisk kontroll som ble lansert i 2023.

Den nye TEK-sjekklisten kommer i to varianter. Alternativ 1 Byggteknisk forskrift(TEK17) fra 01.01.2024, leddnivå har en oppdeling i sjekkpunkter tilsvarende den den gamle myndighetskravslisten hovedsaklig på leddnivå, men er i enkelte tilfeller delt opp for å kunne filtrere mellom f.eks. universell utforming og krav om tilgjengelig boenhet. Alternativ 2 Byggteknisk forskrift(TEK17) fra 01.01.2024, ledd- og bokstavnivå har både oppdeling på det enkelte ledd og på bokstav-underpunkter der dette finnes. Det betyr at disse blir et eget sjekkpunkt som kan håndteres særskilt.

For å gjør det tydeligere hvordan man skal besvare de enkelte kravene i TEK er det innført tre egne svarfelt for å identifisere krav, spesifisere ytelser og dokumentere løsninger. Det kommer opp en veiledning for hvert enkelt felt når man begynner å skrive. 

For utskrift er det nå flere alternativer, slik at man kan tilpasse informasjonen i utskriften til ulike formål.

Maler

Det er nå mulig for bedriften å lage egne maler for sine sjekklister. Dette gjøres med utgangspunkt i forhåndsdefinerte sjekklister, eller ved å opprette helt egne lister til ulike formål. Tilsvarende som for kvalitetsplaner, kan kun MAKS-administrator lage og editere maler.  

Støtte og kontakt

Vi jobber fortløpende med flere og forbedrete funksjoner, hjelpetekster og annen veiledning. Ikke nøl å ta kontakt med maks@arkitektbedriftene.no for spørsmål og tilbakemeldinger.

Relaterte saker


Mest leste saker