Endring i TEK § 9-7 og nye jordskjelvkart

Det er vedtatt endringer i TEK § 9-7 Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse, og kommet nye jordskjelvkart som kan benyttes ved prosjektering

Endringer i TEK17 § 9-7

Det er vedtatt endringer i TEK17 § 9-7 for å samordne bestemmelsen med nytt kapittel om betong- og teglavfall i avfallsforskriften. Endringene innebærer at kartleggingsplikten og plikten til å utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse i § 9-7 ikke bare skal omfatte farlig avfall, men også andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter det nye kapittelet i avfallsforskriften. Endringene, som trer i kraft 1. juli 2020, er en vesentlig forutsetning for at kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften skal fungere etter sin hensikt.

Se endringsforskriften hos Lovdata

Nye jordskjelvkart kan benyttes ved prosjektering

NORSARs oppdaterte soneringskart for jordskjelv kan brukes ved prosjektering av bygg. Soneringskart for jordskjelv er ikke lov eller forskrift, og man trenger derfor ikke å søke om dispensasjon for å benytte de nye kartene.

Les mer

Relaterte saker


Mest leste saker