Nytt om automatisk samtykke

Ett år med den nye løsningen til Arbeidstilsynet.

Det har gått et år siden vi introduserte funksjonaliteten for å sende søknader med automatisk samtykke til Arbeidstilsynet. Denne milepælen gir oss en anledning til å reflektere over funksjonaliteten og se fremover.

Positive tilbakemeldinger fra brukerne

Rett etter sommerferien i fjor var vi en av de første, som kunne lansere den nye løsningen til søknad om Arbeidstisynets samtykke, med mulgihet for automatisk samtykke. Siden ble løsningen brukt for nesten 1000 prosjekter i MAKS-søk og vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra våre brukere.

Det er tydelig at muligheten for automatisk samtykke har blitt godt mottatt. Mange fremhever fordelene med automatisk samtykke, sammenlignet med tidligere ventetid med manuell saksbehandling.

Vi har god kommunikasjon med Arbeidstilsynet, og videreformidler brukernes innspill og ønsker for å støtte kontinuerlig forbedring av den digitale søknadsprosessen.

Arbeidstilsynets vurdering

Arbeidstilsynet er også fornøyde med denne nye løsningen. Imidlertid ser de behovet for noen forbedringer i en kommende versjon.

En utfordring de har observert, er at mange brukere antar at man skal svare på de preaksepterte løsningene for alle prosjekter. Disse løsningene representerer en høy standard og er grunnlaget for automatisering av samtykkeprosessen. Dersom en søknad ikke oppfyller disse løsningene, vil den gå til manuell behandling. Derfor er det viktig at man ikke erklærer feil, da dette kan medføre at man får automatisk samtykke på feil grunnlag. Videre har det kommet frem at nødvendig dokumentasjon ofte mangler i søknadene.

Planlagte forbedringer i ny versjon

I den nye versjonen vil Arbeidstilsynet fokusere på følgende forbedringer:

  • En revisjon av teksten for preaksepterte løsninger for å gjør de tydeligere
  • En veiledningstekst for søkeren, der budskapet om riktig erklæring blir tydeligere
  • Begrensning i antall tegn i skrivefeltet, hvor det kun skal refereres til vedlegg
  • Modifisering av svaralternativer for egenerklæring for å gi tydeligere retningslinjer
  • Veiledningstekst i søknadsløsningen for bedre klarhet

Vi setter pris på alle tilbakemeldingene vi har fått det siste året og ser frem til å fortsette samarbeidet med både brukere og Arbeidstilsynet for å forbedre prosessen enda mer.

 

Relaterte saker


Mest leste saker