Økte terskelverdier i offentlige anskaffelser

Fra 6. april gjelder justerte terskelverdier for offentlig anskaffelser. Ny nasjonal terskelverdi er nå 1,3 mill. kroner.

Nasjonale terskelverdier
For innkjøp etter anskaffelsesforskriften økes nasjonal terskelverdi fra 1,1 mill. kroner til 1,3 mill. kroner, noe som betyr at alle innkjøp under 1,3 mill. kroner er unntatt utlysningsplikt. De grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket må uansett overholdes. For disse innkjøpene gjelder forskrift om offentlige anskaffelser (FoA) del I, samt lov om offentlige anskaffelser (LoA) som gjelder for alle anskaffelser over 100.000 kr.

Sett i sammenheng med at den nasjonale terskelverdien ble justert fra 500.000 kroner til 1,1 mill. kroner fra 1.1.2017 er det nå et stort volum av anskaffelser som ikke kunngjøres på Doffin med mindre oppdragsgiver gjør dette frivillig.

EØS-terskelverdier
For statlige myndigheter øker EØS-terskelverdien fra 1,1 mill. kroner til 1,3 mill. kroner slik at den samsvarer med den nasjonale terskelverdien.

For andre enn statlige myndigheter (eks. kommuner) øker EØS-terskelverdien fra 1,75 mill. kroner til 2 mill. kroner.

I praksis betyr dette at FoA del III kommer til anvendelse og utlysning må gjøres både i Doffin og på TED for innkjøp over hhv. 1,3 og 2 mill. kroner.

For Ikke statlige (kommunale) innkjøpere gjelder FoA del II der anskaffelsen har en verdi mellom 1,3 og 2 mill. kroner.

Forsyningssektoren
For innkjøp i forsyningssektoren gjelder ingen nasjonal terskelverdi- Her er EØS-terskelverdien økt fra 3,5 mill. kroner til 4,1 mill. kroner.

For oversikt over samtlige terskelverdier, se her.

Se her for pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Relaterte saker


Mest leste saker