Oppdaterte MAKS-rutiner

Nå er flere oppdaterte rutiner tilgjengelige.

Arkitektbedriftene gjennomfører en større oppdatering av alle MAKS-rutinene. Hovedmålet er å tydeliggjøre formålet med de enkelte rutinene, samt å forenkle systemet ved å redusere omfanget.

I april publiseres første del av oppdateringen. Den omfatter de rutinene som oppfyller minstekravet for å kunne erklære ansvar i byggesak, og søke om sentral godkjenning. Det er innført fire nye rutiner, revidert ti eksisterende rutiner, og ikke minst flyttet 48 rutiner til en ny mappe Utgått. Sistnevnte er fortsatt tilgjengelig i systemet og via lenker i kvalitetsplanen, men vil heretter ikke bli oppdatert. Relevant innhold fra utgåtte rutiner er videreført i andre rutiner.

Heretter vil vi også skille tydeligere på rutiner på ulike nivåer, og differensiere mellom rutiner som forklarer en prosedyre, og underskjemaer som skal brukes aktivt. Vi minner om at bedriften selv har ansvar for å gjennomgå og eventuelt tilpasse rutinene til egen bedrift og egne prosjekter. 

Neste steg i oppdateringen av rutinene vil blant annet fokusere på rutiner bedriften trenger for å ivareta kravene i ISO 9001 for kvalitetsledelse, i ISO 14001 for miljøledelse, rutiner som kan inngå i en Miljøfyrtårn-sertifisering. 

En stor takk til Johan Korff fra Link, Truels Wissneth fra Nordic, og alle de andre medlemmene i MAKS-utvalget for innsatsen med å systematisere og forbedre innholdet i MAKS-rutinene.

Dette er nytt  

Første del av revisjonen er knyttet til ansvarserklæring og sentral godkjenning. For å gjør det enklere å sortere rutinene har vi innført to nye valgmuligheter i sorteringen.
Nå er det mulig å liste kun de rutinene man trenger for å kunne erklære ansvar, eller de man trenger når bedriften har sentral godkjenning.

  • Valget Erklære ansvar i prosjekter viser de rutiner, som svarer på SAK10 § 10, første ledd for å erklære ansvar.
  • Valget Sentral godkjenning viser de rutiner som svarer på SAK10 § 10, andre ledd, om sentral godkjenning.

Oppdatering av eget ks-system

Det er et krav om at kvalitetssystemer revideres og oppdateres jevnlig. Dette sikrer at systemet oppfyller relevante krav, er effektivt i bruk, og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte.

Dette gjelder uavhengig av om dere bruker den digitale løsningen for MAKS-rutinene, eller laster ned og bruker rutinene lagret på egen server.

Vi anbefaler derfor alle våre brukere å sette seg inn i de nye rutinene, og vurdere hvorvidt de skal innarbeides i eget system.

Mer informasjon om endringene og liste over nye og utgåtte rutiner finnes i Endringsloggen i MAKS

Spørsmål rettes til MAKS

(maks@arkitektbedriftene.no) 

 

Relaterte saker


Mest leste saker