Påvirker norske standarder

I mars samlet Arkitektbedriftene sine ressurser i Standard Norge-komiteer til samsnakk og erfaringsutveksling. Åtte konsulenter innleid fra medlemsbedrifter, samt flere av våre egne ansatte, sitter i til sammen 14 ulike komiteer. I tillegg sitter administrerende direktør Egil Skavang i sektorstyret.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. De utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. De gjør norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene.

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet, og fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard. Det er i hovedsak standardene på bygg, anlegg og eiendom som er relevante for vår bransje.

- Arbeidet med å utforme standarder er viktig for oss som forening fordi det både handler om å bidra til kvalitet i bygg og omgivelser, og fordi det påvirker de rammebetingelser arkitekter jobber under. Vi er svært takknemlige for at våre medlemmer ser verdien i å bidra inn i dette arbeidet med sin ekspertise, sier juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene Anette Søby Bakker. 

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer. Nasjonalt er det i utgangspunktet ett nivå av komiteer, og det er i arbeidsgruppene innholdet i standardene utarbeides.

Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. Noen komiteer kan også gjøre begge deler. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid omtales gjerne som "speilkomiteer".

Arkitektbedriftene er per dags dato involvert i følgende komiteer hos Standard Norge:

 • Brannsikkerhet i bygninger – ved Vidar Knutsen fra Element arkitekter
 • Klassifikasjon i BAE-sektoren – ved Lars Jarle Nore fra Rambøll
 • Areal- og volumberegninger av bygninger – ved Lars Jarle Nore fra Rambøll
 • Sted og leveranser i byggeprosesser – ved Lars Jarle Nore fra Rambøll
 • Ytelsesbeskrivelser – ved Geir Egil Paulsen fra Arcus og Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene
 • Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren – ved Ketil Kiran fra Arcus
 • Universell utforming av byggverk – ved Lise Rystad fra NSW
 • Blågrønn faktor – ved Geir Pettersen fra Grindaker
 • Digitale samhandlingsformer – ved Elisabeth Meyer fra Link, og Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene
 • BIM-objekter for byggverk – ved Morten Ræder fra Nordic, og Elisabeth Meyer fra Link
 • BIM-standardisering – ved Christian Hofmeier fra Arkitektbedriftene
 • Totalentreprise ved store prosjekter – ved Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene
 • OPS – ved Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene
 • Forbrukerkontrakter til Bustadsoppføringsloven – ved Mathias Haugland fra Arkitektbedriftene

Geir Egil Paulsen, fra Archus, sitter i komiteen for ytelsesbeskrivelser. Han mener Standardisering bidrar til økt kvalitet i byggeprosjektene, fra utvikling og byggeprosess og videre i byggets levetid med drift og vedlikehold. - Da er det viktig at vi som arkitekter også bidrar i utviklingen av gode tekniske og forretningsmessige standarder. Det gir forutsigbarhet og trygghet for alle parter, sier han.

Relaterte saker


Mest leste saker