Pilene fortsatt oppover

Fortsatt positiv utvikling for arkitektbransjen.

 

Konjunkturindeksen for arkitektbransjen stabiliserte seg i første halvår 2022 på samme positive nivå som ved forrige måling. 

Konjunktur 1 hå 2022  - 1.jpg - ENDELIG

Den gjennomførte målingen viser at endringen fra en negativ trendindikator den positive utviklingen for Arkitektbedriftene som inntraff første halvår 2021 har fortsatt.

Det har vært betydelige svingninger i nivået på indeksen i perioden fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2022. Den blå trendlinjen indikerer likevel en positiv utvikling for den aktuelle tidsperioden.

 

 

Egil Skavang 3 - Vi registrerer en fortsatt positiv utvikling i Arkitektbedriftene i Norge(AiN) sin konjunkturindikator. Med unntak av en dempet ordreutvikling siste 6 måneder, ser vi en betydelig positiv utvikling for sysselsettingen siste 6 måneder og positive forventninger til ordresituasjon og sysselsetting frem i tid, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Konjunkturundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig (vår og høst) og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge. Målsettingen med analysen er å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, historisk og frem i tid. 

Ordresituasjonen

Ordrereservene har hatt en negativ utvikling siste 6 måneder. 41 prosent har større, og 26 prosent har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er mer positivt enn tidligere, der 45 prosent av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordrereservene, kun 9 prosent forventer en forverring.

Antall årsverk

Mer enn 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Vi registrerer en viss positiv utvikling i antall årsverk siste halvåret.

Andelen bedrifter som har nedbemannet (13 prosent) er noe lavere enn bedrifter som har økt antall årsverk (23 prosent) siste 6 måneder. Arkitektbransjen forventer en positiv utvikling i bemanningen kommende 6 måneder. 40 prosent forventer å ha flere årsverk om 6 måneder, mens kun 7 prosent forventer færre årsverk.

Arkitektomsetningen

42 prosent av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetning siste halvår. 34 prosent har ligget stabilt på samme nivå. 24 prosent har hatt en nedgang. 46 prosent forventer ingen endring i omsetningen neste 6 måneder. Nesten 47 prosent forventer en omsetningsøkning og kun 7 prosent en nedgang neste 6 måneder.

Forretningsområdene

Andelen av arkitektrelatert omsetning er relativt stabil mellom definerte forretningsområder. Vi registrerer likevel en liten vekst for kontorer, mens andelen av arkitektomsetningen til bolig og plan gikk marginalt ned fra andre halvår2021 til første halvår 2022.

Konjunkturundersøkelsen ble presentert på et frokostwebinar 25. mai – dette kan du se i opptak her.

Her kan du også laste ned presentasjonen som ble holdtog lese den i ro og mak.

 

Relaterte saker


Mest leste saker