Sandvik Jarle Arkitekt MNAL

www.sandvikarkitekt.no
ark.jsand@icloud.com
412 00 594
Besøk: Fjordsenteret
Post: Postboks 55, 5741 AURLAND
Medlemsnr.: 100109
Org.nr.: 970348581
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leder: Jarle Sandvik
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser


Fjordsenteret
Ombygging Helse - og sosialsenter
1.140 m2

Aurland Barne- og ungdomsskule
SFO/6-årsbygg

Bustader på Mehl, Nordfjordeid
Rekkehus

Stadanalyse/reguleringsplan for Dyrdal,225 daa

Funksjonsplan for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Aurlandshallen/Fleirbrukshall 2.800 m2

Reguleringsplan for Heggerust hyttegrend 98 daa

Reguleringsplan for Bakka/Tufto 152 daa

Reguleringsplan for Fretheimshaugane Naturpark

Terrassehus på Nornes, Sogndal

Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arki Arkitektar AS (4 bilder)
Arkitektkontoret 4B A/S (2 bilder)
Salt Arkitekter AS (5 bilder)
Nordplan AS (8 bilder)
Xform as (8 bilder)