Si din mening om arkitekturpolitikk

Arkitektbedriftene oppfordrer alle ansatte i medlemskontorene til å delta i questback-undersøkelse fra DogA om arkitekturpolitikk.

Til deg som jobber som arkitekt, planlegger med by- stedsutvikling:

En vesentlig del av det arkitekturpolitiske arbeidet går ut på å opparbeide kunnskap om arkitekters og planleggeres styring og faglige påvirkning i utformingen av planforslag.

Arkitektbedriftene, DogA og arkitektforeningene ønsker en oversikt over i hvilken grad arkitekter mener det er viktig at arkitektur/by- og stedsutvikling brukes som et verktøy for å nå kommunenes overordnede mål (ift. helse, skole og oppvekst, eldreomsorg, sosiale tjenester, avfall og gjenvinning, offentlig kommunikasjon, miljø, næringsutvikling m.m.), og om dere eventuelt mener dere har tilstrekkelig kompetanse på hvordan dette henger sammen.

Derfor har nå Design og Arkitektur Norge (DogA), i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), fagforeningen Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og oss i arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene i Norge sendt ut en mail med invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse.

Alle foreningene har et felles mål om å gi gode design- og arkitekturpolitiske råd til myndighetene. Det innebærer å arbeide langsiktig for økt kvalitet ved bruk av design og arkitektur i samfunnet.

Vi setter stor pris på deres deltakelse i spørreundersøkelsen.

DogA har samordnet maillister fra foreningene for å forsøke å unngå at personer får mange like mail. Hvis du ikke har mottatt mail med link til undersøkelsen, kan du sende mail til Morten på DogA her.

Relaterte saker


Mest leste saker