SIMBA - Statsbyggs BIM-krav

Ny versjon av SIMBA 2.1 er på høring

Statsbygg kommer med en revidert versjon av BIM kravsettet SIMBA i mai. 

Den medfører en del endringer og forbedringer og ikke minst også et nytt kravsett for interiørarkitektur. Link arkitekter har aktivt bidratt ved utarbeidelsen av dette, men Statsbygg er veldig interessert i å få tilbakemelding og innspill fra flere interiørarkitekter. 

Videre har de lagt til kravsett for flere nye 'premissfag' som miljø, vann/avløp og sikkerhet. 

Det er mulig å kommentere digitalt

Mer informasjon finner dere her

Relaterte saker


Mest leste saker