Inspirerende sirkulære landskapsprosjekter

Publikasjonen er en samling med eksempler som skal inspirere og spre kunnskap om bærekraftig landskapsarkitektur.

Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen fokuserer på å minimere avfall og ressursbruk samtidig som man maksimerer ressursgjenvinning og bærekraft i utformingen og forvaltningen av uterom. Dette er viktig for å møte utfordringene knyttet til miljømessig bærekraft og ressursknapphet.

Prosjekter innen sirkulær landskapsarkitektur tar sikte på å designe, forvalte og vedlikeholde utemiljøer på en måte som reduserer miljøavtrykket og forlenger levetiden til materialer og naturressurser.

Kombinere estestikk og funksjonalitet

Å fremme sirkulærøkonomi i landskapsarkitektur er en viktig del av bærekraftig utvikling. Gjennom eksempler som disse kan man vise at det er mulig å kombinere estetikk og funksjonalitet med miljøvennlige prinsipper. Dette kan i sin tur inspirere flere prosjekter og planer som tar hensyn til planetens begrensede ressurser.

Janeche B. Borander  2023 II - Samlingen er med på å fremme bærekraftige designprinsipper og vise mulighetene i en sirkulær tankegang. Prosjektene viser en bredde i tilnærming, og er inspirerende for fremtidige prosjekter. Vi er derfor glade for å ha kunnet bidra økonomisk til samlingen, sier Janeche Bull Borander, utvklingssjef i arkitektbedriftene.

Omstilling til en sirkulær økonomi må̊ skje raskt, og naturressurser og produkter må̊ utnyttes så effektivt, og så lenge som mulig.

Ideen om å utarbeide en norsk eksempelsamling kom fra landskapsarkitektene i Asplan Viak, som ved hjelp av interne forskning- og utviklingsmidler har bearbeidet de sirkulære prinsippene fra DL til norske forhold. Med dette som utgangspunkt tok NLA ansvaret med å lede prosjektet med å utarbeide en felles nasjonal eksempelsamling.

13 prosjekter

 Lyreneset friområdeEksempelsamlingen utgjør et utvalg av det innkomne materialet. Utvalgskriteriene har vært høy grad av sirkulær økonomi, interessante og inspirerende prosesser og samarbeid, prosjekter som er ferdig bygd og en variasjon av type prosjekt. Asplan Viak har vært engasjert som faglig rådgiver i gjennomføringen av prosjektet.

Her finner du hele eksempelsamlingen.

 

 

Produksjonen av eksempelsamlingen er støttet av Arkitektbedriftene i Norge AiN, Arkitektenes fagforbund AFAG, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører NAML, Grønn Byggallianse og Statsbygg.

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker